Buscar este blog

lunes, 31 de diciembre de 2007

PENSAR Y AMAR

"Amar el amor impide amar. Pensar el pensamiento impide pensar.
Amar es amar contra el amor. Pensar es pensar contra el pensar. La primera es una victoria contra el Uno, la segunda una victoria contra el orden. La ordenación del Uno.
Pensar y amar. Golpean golpeando. Ensangrentados, se extienden por la llanura estrellada.Por doquier. En ningún lugar.
Amar y pensar hacen fuerte.La fortaleza de la libertad.
El pensar y el amor ¿se ignoran a causa de su cercanía? Deformados , desviados.....Es una misma intención la que impide llegar a ser. ¿Es una misma intención la que impide su aproximación?
Amar y Pensar no son gestos políticos sino antepolíticos.....
Amar tiene la eternidad.Pensar, el instante.
El amor tiene memoria de los gestos.El pensar, de las palabras.
El amor y el pensar, en realidad, no existen. Lo que existen son momentos de amor.Momentos de pensamiento.
Ni amar ni pensar dan sentido alguno a la vida. Si lo dieran, es que no son ni amar ni pensar.
Se piensa y se ama para ahogar, por unos momentos , este querer vivir exacerbado que nos lleva. En el fondo, pienso y amo para no hacerme daño a mí mismo.
Amar y pensar necesitan de un obstáculo. El hombre es un encadenado de sí mismo.
El final del pensar y del amor es el mismo: la ambición de querer pensar o de querer amar.
En el amor , la palabra es esencial. Decirla produce una especie de dolor profundo, como si la máxima felicidad tuviese que coincidir con el máximo dolor. ¿Cual es la palabra para el pensar?
Se ama porque se ama. Se piensa porque se piensa. Un mismo sentimiento acompaña al amar y al pensar. Este sentimiento provoca en nosotros la idea de vacío.
Es todo el cuerpo el que piensa y el que ama.Cuerpo del otro.Cuerpo mío que tengo conmigo.
Amar y pensar : aventuras sin consuelo.
El amor no depende del objeto amado. El pensar no depende del pensamiento pensado. Tanto uno como otro dependen del querer vivir.
Amar y pensar son radicalmente solitarios. Para pensar y amar se requiere un largo aprendizaje de la soledad.

Santiago López Petit . "Amar y pensar.El odio de querer vivir"
lunes, 24 de diciembre de 2007

sábado, 22 de diciembre de 2007

LA MOSTRA DE FOTOGRAFIA FILOSÒFICA JA ESTÀ ACTIVA
Hi ha teniu les primeres fotografies a concurs . Cal votar per les 5 que considereu millors. Simplement en els comentaris podeu incloure un vot favorable. VF.

Tothom pot participar.

Recordeu que cal entendre que es valora la fotografia en la vessant artística i la reflexió filosòfica en la pregunta o qüestió que es formula.

viernes, 14 de diciembre de 2007

La nova filosofia : René Descartes.


Si volem saber per la vida secreta de Descartes poc segurament podem trobar en les fonts històriques que ens donin pistes de com vivia les seves relacions amb les amants, com pactava secretament amb els poders de l'època. Tenia amants ? I fills o filles bastards ? Menjava carn crua i era un autèntic voyeur dels burdells de l'època, prenia pocions afrodisiaques ?

Descartes no resulta ser un autor tan entretingut com Plató. D'aquell si que podiem saber la seva idea d'amor, o la seva idea de felicitat, de guerra, d'astronomia,.... El 10 de novembre de 1619 a la ciutat d'Ulm ,sud d'Alemanya, aquest francès , filòsof i matemàtic, tancat dins l'habitació i amb el calor de l'estufa té una revelació acompanyada d'alguns somnis. Sap aleshores quin és el camí vers el coneixement. El primer pas per ell , es deixar enrera tot allò que fins ara tenia per segur i cert, o sigui, qüestionar-se absolutament tot el que ha après fins ara. Per començar de nou.
Nicolau Copèrnic i Galileu havien començat sota el model del heliocentrisme una ciència mecànica de la natura. Això volia dir que les úniques substàncies presents a l'espai eren les materials compostes per àtoms amb un moviment exclussivament mecànic. Però què creia l'Esglèsia fins aleshores? La Inquisició per fer front a idees com aquestes només podia admetre una visió teocèntrica on l'home i la dona resultaven insignificants davant Déu. Però , el problema tal com apuntava una ciència nova era doncs què fer amb l'ànima, la llibertat i Déu ? Descartes es trobarà amb aquest dilema : Podem fer compatibles les invencions algebraiques amb les coordenades que ens permeten traduir les figures geomètriques a ecuacions algegraiques amb un món on Déu continua present ? Les seves "Meditacions Metafísiques" publicades el 1641 demostraran l'existencia de Déu i la distinció entre l'ànima i el cos. Descartes aconseguirà que el món científic deixi de ser amenaçador per la societat. Com s'ha d'entendre això?

Discutir sobre l'existència de Déu ara no té gaire sentit però en aquella època l'Esglèsia havia dominat, controlat, gestionat les vides durant segles i segles anteriors. En aquest sentit hi ha un pensament conservador, clerical, escolàstic que encara continua dins les ideologies del segle de Descartes. I potser fins i tot ara ? Perquè un partit que promet fer reformes socials en temes com l'avortament, l'eutanasia acaba pactant amb l'esglèsia del Vaticà a canvi de silenci i vots deixar aparcada la seva promesa ? Per exemple fins que William Harvey el 1628 amb el llibre "De Motu cordis" no fonamenta experimentalment les seves teories sobre el cor i la circulació, la ciència estava plena d'heretgies i de les veritats imposades per el metge Galeno que feia les seves pràctiques de dissecció amb micos i no utilitzant cossos humans. En aquest exemple la pintura va representar un avanç dins la ciència de l'anatomia humana perquè començà a qüestionar les teories dels grecs i àrabs al respecte. Galeno pensava que el centre del cos humà el trobavem en el fetge a diferència del que proposarà Harvey.
El racionalisme serà un sistema filosòfic-especulatiu que dona a la raó impotància per damunt de l'experiència en la formació del coneixement. Es tracta d'utilitzar la raó com una capacitat que permet entendre i comprendre millor la realitat. Però, què vol dir això exactament ?
La raó es qui elabora els nostres judicis i afirmacions sobre la realitat. Per exemple permet que jo pugui dir "ara estic escrivint en el meu blog". Un judici com aquest és una afirmació sobre la realitat que percebo i intueixo com a veritable. Però la raó com a capacitat permet que fem o elaborem judicis com el que acabo de fer i també sintetizar judicis sobre una determinada visió de la realitat en forma de teories, lleis, principis, teoremes, .... En aquest sentit la raó és una substància de la subjectivitat humana. Jo sóc una capacitat de raonar que em permet elaborar judicis i sintetitzar la realitat a partir d'aquests. Per tant la raó va més enllà de ser una capacitat particular de la persona i es converteix en una capacitat que arriba a criteris comuns i universals permeten síntesis objectives , certes i segures : ofereix així una mateixa estructura del món real que fonamenta la ciència i la vida pràctica. Però el problema continuarà sent si tot es pot racionalitzar , o si tot el real és racional. Descartes intentarà que el racionalisme sigui compatible amb l'Idealisme.
Encara però no es resolt el problema de la compatibilitat entre la fe i la raó, entre el poder de la raó i la necessitat de la llibertat i la fe en un Déu. Perquè hauriem de pensar que la fe en Déu es pot plantejar des de la pregunta : Qui és Déu per l'home i la dona?

sábado, 8 de diciembre de 2007

¿Como comentar un texto en filosofía?

En primer lugar la comprensión lectora requiere un cierto entretenimiento con el texto. No se puede leer apresuradamente ni con prisas ni sin entender todo lo que el texto nos dice. Para eso el diccionario resulta indispensable. Para comprender hay que releer varias veces hasta que el lector se apropie del texto, se lo haga suyo. Por eso el subrayado puede ser de ayuda para fijar la atención en aquellas frases más importantes. También puede ser de ayuda indicar y señalar los conceptos que el autor remarca principalmente. Otra ayuda puede ser fijarnos en la manera como el autor introduce las oraciones , o sea, que connexiones utiliza y que función realizan.


El texto nos debería hablar, interrogar, cuestionar como lectores y activamente obligarnos a responder de manera reflesiva. Por consiguiente la dificultad en los comentarios de texto en filosofía reside en la falta de saber expresar las ideas de manera clara y precisa , y en segundo lugar la dificultad de comprender las ideas que el autor nos expone. Expresión y comprensión son pués dos ejercicios bàsicos que debemos trabajar para cualquier práctica lectora.


En este sentido para acceder a la comprensión se requiere tener presente :* el contexto donde se situa el texto : sociedad, política, arte, literatura, ....


* el pre-texto con el que trabaja el autor: el sentido y significado que deberíamos


saber encontrar más allá del texto.


* el texto : que puede ser deconstruido y desfragmentado paso a paso.Si vamos al contexto nos damos cuenta que conviene conocer el entorno de los autores que se leen para entender y situar mejor sus ideas y sus pensamientos. A modo de ejemplo no es posible leer a Platón sin conocer su compromiso político y ético en la Grecia clásica.


Respecto al texto es importante saber aplicar aquellas técnicas que nos pueden ayudar a comprender mejor las ideas que el autor nos expone. Los mapas conceptuales nos pueden ejemplificar la jerarquía de conceptos que nos encontramos en un texto : principales y secundarios. Los diagramas de flujo nos permiten encontrar las connexiones lógicas que introducen las oraciones para ver la estructura y la forma en la que un texto se dibuja ( argumentativo, descriptivo, expositivo, ...) . Los esquemas permiten describir la estructura que existe en las ideas que aparecen en el texto : la organización interna de las ideas. El resumen permite elaborar una cierta síntesi del tema del texto.


Está claro que todo debe responder a : ¿ Qué nos dice el autor en el texto? ¿Cómo nos lo dice? ¿Por qué nos lo dice? ¿Cuando nos lo dice? ....


Es importante en este sentido dominar el vocabulario de este autor , su terminología más básica y fundamental.


Por eso tal como decíamos antes el texto se convierte así en una especie de prenda que debemos descubrir y comprender su composición, su textura, su color, su forma, su técnica de cosido, su etiquetaje, su fabricación, su patrón y tallaje, su diseño, ...... Es un proceso de deconstrucción para llegar a saber como está hecha la pieza, como está construída. Luego ya la volveremos a construir pero en este proceso conviene ir desgranando parte a parte, trozo a trozo cada parte del texto.Si aplicamos esto al texto de Platón del libro VII de su diálogo de "La República" ( fragmento 520b-520d)"-Pues ahora-dije- observa , ¡oh, Glaucón!, que tampoco vamos a perjudicar a los filósofos que haya entre nosotros, sino a obligarles, con palabras razonables, a que se cuiden de los demás y les protejan.Les diremos que es natural que las gentes tales que haya en las demás ciudades no participen de los trabajos de ellas, porque se forman solos, contra la voluntad de sus respectivos gobiernos, y cuando alguien se forma solo y no debe a nadie su crianza , es justo que tampoco se preocupe de reintregar a nadie el importe de ella . .............

domingo, 2 de diciembre de 2007

LAS 8 COSASNormas:
A. Cada jugador comienza con un listado de 8 cosas. Da igual las que sean, pero que sean 8.
B. Tenéis que escribir esas 8 cosas en vuestro blog y las reglas del juego.
C. Tenéis que seleccionar a 8 personas más e invitarlas a jugar, y anotar sus nombres o el nombre de su blog.
D. No olvidéis dejar un comentario en los blogs respectivos de que han sido invitados a jugar, refiriendo al post de vuestros blogs “EL JUEGO” o “El meme de las 8 cosas”.


Invito a Judith, a Carmen, a Noelia, a Simón, a Miriam la heavy) , a Sergio, a Victoria ( la otra heavy) a Jordi. Y a quienes quieran .


AMAR : lo que nunca he sabido hacer y a pesar de los muchos años me empeño en seguir aprendiendo aunque los últimos tiempos estoy más próximo de ese estado de omnubilación que nos persigue a todos y a todas y que nos lanza a vivirlo todo con pasión, emoción, intensidad....

CUIDAR EL JARDÍN : siempre he tenido una relación especial con las plantas, las flores. El olor a tierra mojada, el tacto esponjoso de su textura.... ver crecer una planta , germinar una semilla, recoger un fruto , .... es algo mágico difícil de experimentar sino nos encontramos en silencio en ese espacio que es nuestro pequeño jardín, nuestro balcón, nuestras macetas .....

LA MONTAÑA : pasear por esos parajes grandes , abiertos, immensos, horizontes sin limite, evoca en mi algo grandioso que hace que me sienta en paz conmigo mismo. Subir a la cima para sentirme lejano de todos y cercano a la montaña no tiene precio...

EL AIRE : de todos los elementos naturales el que más me gusta. Ese aire frio que te escarcha la cara y te la agrieta, te rompe pero te deja vivo, te hace sentir presente. El aire te lleva, te arranca, te conduce , si te dejas llevar por él....

LOS ANIMALES DOMÉSTICOS : el ejemplo de lo que no soy yo : la paciencia, la docilidad, la alegria, el optimismo, el altruismo, la solidaridad.... fieles, sinceros, amables, especiales. te esperan a todas horas, sienten alegria a todas horas, te buscan, ........

EL DOLOR : fiel compañero de toda mi vida siempre me ha dado un gran respeto pero siempre lo he tenido bien presente en mi piel , en la piel de compañeros, de compañeras, de amigos y de amigas , de seres queridos , de seres lejanos... algo que me entristeze pero tambien me da coraje , algo que me atrae cuando está presente en el otro, en quien no tiene rostro, algo que me hace sentir dolor .......

LA LITERATURA I EL CINE : dos cosas que para mi van juntas porque son relatos, narraciones que me han enseñado mucho en momentos determinados, en momentos únicos, me han acompañado, me han servido, me han aconsejado, me han hecho compañia, me ayudan y me sorprenden , me animan y me desaniman.

LA MÚSICA : seguramente aunque esté en el final es para mi una cosa que me levanta cada mañana. Mi suerte es que me gusta todo tipo de música : clasica, moderna, folk, rock, jazz, ... la siento, la toco en un piano que alguien me regalo un día, la escucho ahora poco antes más , pero siempre la encuentro a faltar, porque forma parte de lo que me enamora, de lo que me entristece, de lo que me hace tener rabia, pasión, .......

La vidua negre !!!Hi ha moltes aranyes que ens poden enverinar la vida. Les hi ha amb disfresa evident però també amb camuflatge i enmascarades. Unes es vesteixen amb rostre amable i bonic i altres es presenten carinyosament per enverinar-nos lentament. El seu verí mata lentament i origina una asfixia que paralitza tots les parts del cos fins al cor. Qui resulta enverinat va veient com cada part del seu cos es va paralitzant i com si fos de cartró el seu ésser es queda gèlid i a la fi mort. Les vidues negres són perilloses perquè no es veuen venir molts cops si som ingenus, si som innocents.

Un altre dia però parlarem dels escurçons negres que són d'un altre familia. Per acabar cal dir que les vidues negres o taràntules enbolcallen les seves victimes vives i poc a poc les menjaren. Per elles el plat fresc és l'extasi més gran i per això busquen preses fàcils i tendres.

PUBLICIDAD GRATUITA