Buscar este blog

domingo, 26 de noviembre de 2006

Síntesi de Plató

Per saber situar-nos en el pensament d'aquest autor convé tenir ben present que és un filósof -com senyala Giorgio Colli - i no un savi. L'Edat antiga i la Grècia del segle V a.c és una època il·lustrada que preten salvar-se d'una decadència que començava a introduir-se social i políticament. El sistema polític no funcionava del tot i la lluita interna dels partits en el poder desestabilitzaven el govern democràtic. L'afluència per altre banda de la gent immigrant vinguda de tota la conca mediterrània -els anomenats sofistes- qüestionava principis molt arrelats dins la cultura grega. La tradició i la cultura -paideia- semblava trontollar a conseqüència de la relativització d'aquesta. El concepte de veritat i de justícia heredat es veien amenaçats sota la llei ciutadana fruit del pacte i la convenció política. L'orador polític semblava distant d'aquests ideals democràtics i la práctica institucional perseguia el poder abans que res. Plató intenta -després de l'experiència negativa de la condemna a mort del seu mestre Sòcrates- trobar uns ideals ètics-polítics que salvin la civilització. Però Plató és un amant de la saviesa que transmet el seu saber a través del diàleg escrit. Grècia tenia una tradició oral forta i segura fonamentada en la teorització sobre el logos. Aquest principi on paraula i pensament concordaven i fent possible la figura del savi que viu aillat del món. Per això Plató proposa que el filòsof participi en la política perquè té unes capacitats que el diferencien de la resta de la gent. El filósof coneix el Bé i la veritat. I per tant actua d'acord amb aquesta. El seu projecte "La república" busca justificar aquesta idea.
La síntesi del pensament de l'època que fa Plató permet unir les dues idees que es barregaven dins la tradició: la unitat del pensament i la diversitat de l'experiència. Síntesi entre l'escola eleatica i pitagòrica i l'escola d'Efes. Plató proposa juntar elements que permetin superar la dicotomia entre la realitat i l'aparença a través del coneixement dialèctic. En el mite de la caverna ens ofereix una interpretació per entendre que la dialèctica és un procès des del coneixement al Bé i la Veritat. Aquesta "pujada a la llum" no és fàcil perquè té molts entrebancs. Per això es presenta com un deure dels qui una vegada han accedit al coneixement superior ofereixin les seves idees a qui encara es troba en la foscor de la ignorància. Ara però no tothom acaba entenent això , només l'ànima del filòsof s'allibera de l'esclavatge dels sentits i les passions. No tothom està preparat per entendre i saber explicar el que ha entès. El camí educatiu es realitza sol i per tant hi ha recaigudes constants. El diàleg permet elaborar un discurs on pas a pas de manera maieutica va sortint a la llum el saber i la veritat. Però té els seus inconvenients perquè pot ocasionar la mort i l'aillament social. Plató aixì ens presenta una proposta ética de viure en funció dels ideals de la polis : l'interés comú de la Justícia i la Veritat. Però aquesta no ha de ser la justícia dels polítics i poderosos sinó la de la naturalesa humana.
Plató doncs converteix la seva filosofia en una utopia social que garanteixi el Bé comú dels grecs.

domingo, 19 de noviembre de 2006

Fenomenologia de la conciencia: La dial�ctica en Plat�n

Fenomenologia de la conciencia: La dial�ctica en Plat�n

http://alcoberro.info/planes/plato.htm

La dialéctica en Platón

Las palabras en el diálogo se utilizan para compartir el conocimiento. Pensar requiere sin embargo un esfuerzo, una tensión. Filosofar es abrirse paso hacia el saber. Por eso se piensa discutiendo. Pensar es compartir ideas para convertirlas en humanas. Por consiguiente el ser humano debe alcanzar las ideas para poderlas compartir. El método y el camino es la dialéctica. La dialéctica es el procedimiento para que la persona pueda acceder al saber máximo y una vez alcanzado pueda explicar o descender para compartirlo. El filósofo es quien tiene mejor preparación para ello. Sus facultades y capacidades hacen que su alma tenga de buen principio puesta la mirada en alcanzar la Idea superior: el Bien y la Verdad. Es un proceso costoso, dificultoso que requiere paciencia , dominio de si mismo, autocontrol de los apetitos, del coraje y valentia. Por eso la dialéctica permite el acceso a la verdad. Un método gradual hacia la verdad a través del conocimento. No todo el mundo esta preparado para utilitzar la dialéctica. En este arte o técnica la persona renuncia a opiniones personales en bien a la comunidad del saber. El saber debe ser universal, debe estar más allá del ámbito particular. La dialéctica pues facilita el camino hacia la verdad.

miércoles, 15 de noviembre de 2006

PLATON: LA RACIONALIDAD PERDIDA

Platón se parece a un hombre lleno de ambiciones por el poder que ve fustrado su propósito y planea la construcción de un modelo político y ético propio y personal. Recogiendo de la tradición aquellos elementos que le permitan salvar el modelo político de un mundo griego en decadencia busca realizar su sueño imposible.
El hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. Despreciar el cuerpo es liberarse de la carga negativa que nos ofrecen los sentidos. El engaño está en creer que ellos nos pueden enseñar algo interesante sobre la verdad. Una verdad que coincide con la justícia, con la belleza y con el bien.
El proyecto busca el camino para acceder a este conocimiento de tal verdad. Conocer la verdad significará practicarla. La educación permite acceder -reconocer recordando el alma el conocimiento perdido. El olvido es la causa de tanta confusión. Por eso la escritura permite no olvidar pero también - y en esto Platón no juega honestamente- empobrece la palabra. La escritura ocasiona la pérdida de la oralidad y de una tradición narrada, explicada y contada que se iba enriqueciendo dia tras dia.
La razón como logos escrito a partir del diálogos permite según Platón dibujar el marco idóneo para el encuentro con la verdad. Una verdad revelada, mísitica, casi innacesible. Sólo el sabio quien es poderoso puede intuir esa aletheia o verdad.
En el ágora los discursos ofrecen ese encuentro sólo si quien habla actua con el bios o estilo de vida coherente con la verdad. Hablar y Hacer deben coincidir y sólo eso es posible actuando racionalmente como lo hace el sabio. Por eso la diferenciacion entre el sabio y el filósofo viene a través de apropiarse del discurso como algo propio o despertar la palabra para hablar y pensar hacia la verdad. Platón es un filósofo no es un sabio. El sabio ha muerto con la tradición oral. El filósofo ama la verdad pero siempre esta en camino. El camino de la razón

miércoles, 8 de noviembre de 2006

República VIII 520b-d . El govern de la ciutat pels més preparats.

En el fragment de text 520 b -d del llibre VII de la República Plató planteja una pregunta. Fins aleshores ha estat insistint en la necessitat d'estar educats o adquirir el coneixement suficient per no viure en la foscor dels sentits i l'aparença fugint cap a la llum del Bé i la veritat. El camí no és fàcil. Més haviat està pler d'entrebancs i trampes. Podem quedar eclipsats pel coneixement i oblidar-nos que tenim el deure moral i polític d'explicar la veritat i el Bé. Educar insisteix és un procés dialèctic , un diàleg entre ignorància i coneixement veritable. Els sentits resten massa còmodes en el món de la caverna i el cos està viciat per aquests. L'ànima es troba empresonada i li cal saber sortir del món fosc i opac que viu i sent. La falsa realitat és còmoda, passiva, però també mandrosa, gandula, hedonista, relativista i superficial. Els presoners estan instalats en les seves butaques veien com la vida pasa un matí ,una tarda, una nit , dia rera dia. Plató planteja el problema : si el filòsof i la seva ànima ben preparada i disposada a reflexionar perquè ha estat alliberada gràcies a la seva racionalitat que l'incomoda ha escapat i ha conegut el Bé i la veritat, no té obligació d'ajudar a comprendre als altres quin és l'autèntic món? Plató indica molt assenyadament que cal "convençer amb paraules raonables" quin és el camí adequat. Parla doncs de diàleg , de compartir la paraula. La finalitat es cuidar als altres i protegir-los.
Per tant , la filosofia té una doble funció terapéutica i propedeútica. Medicina i educativa. En les altres ciutats qui governa ho fa contra la seva voluntat , a desgrat del que realment vol fer i dir per això no senten aquesta finalitat de governar la polis com una participació en el Bé comú. La solitud té aquest preu : qui viu sol acaba desvinculat de tot i no sent res com a propi. Per tant no sent cap deure amb els altres perquè no es quelcom propi i personal.
Plató es dirigeix directament als filòsofs creats i preparats per educar a la ciutadania , als homes i dones com a caps de la República. Aleshores es compara la ciutadania a un rusc d'abelles. Hi ha una que protegeix a la resta i és qui mana. Els filòsofs es deuen doncs a la política i per això han estat educats en la filosofia. Per això és una educació en política de gobern i en compromìs filosòfic vers el coneixement del Bé i la veritat. Els filòsofs participen dels dos aspectes: educació i política; coneixement i deure moral o étic.
Això s'ha de fer adaptant-se a la realitat fosca de la caverna , és doncs una qüestió d'hàbit o costum. Però cal dir que aquell que retorna a la caverna ja no torna en qualitat de presoner sinó d'alliberat i per tant es diferent. Coneix cada ombra, cada espai de foscor. Sap que representa cada imatge que se li presenta, cada il·lusió óptica, cada aparença.Per això sap establir el joc de relacions entre les coses aparents i les idees reals. És un espai que l'ànima ajuda a participar idees i coses o còpies (methexis) . I la raó per saber fer aquesta correspondència la trobem en que el presoner alliberat ha conegut la Bellesa i la Justícia i el Bé. En aquest sentit Plató fa referencia al intel·lectualisme socràtic : qui coneix el Bé ja no pot fer el mal. Així és com la ciutat de tothom coneixerà i sabrà viure en aquests ideals de coneixement ensenyats i explicats per l'ànima del filòsof. Ara els ignorants desperten a la llum del coneixement i no dels endormiscats i somiadors .
Per tant i en conclusió la veritat es que qui estigui menys angoixat per ser governant serà la ciutat ben dirigida i no la de qui persegueix el govern per sobre de tot.
Per acabar la idea del text clau la trobem en no desitjar el poder de la política per si mateix , no voler l'èxit polític per sobre de tot perquè això vol dir buscar el bé personal i no el bé de la ciutat. El polític és el filòsof que no té interés en ser polític sinó en governar la ciutat des del coneixement del Bé i la veritat. En aquest sentit ens hauríem de preguntar si avui en dia la política busca aquesta finalitat també que ens senyala Plató.

martes, 7 de noviembre de 2006

La veneración de la estupidez como forma evasiva de la realidad

Sin embargo no aprendia de nada y menos de nadie. La experiencia que tantas veces le había servido para reconocerse que lo suyo era más bien teòrico ahora no la dejaba indiferente. Apoyada en su mismo vivir no tenia ningún refugio en el que caerse tendida. Se sentía estúpida.
Como la que más, se decía así misma que jamás volvería a vivir como entonces. Siendo simplemente un residuo de lo que la habían hecho. Atrapada entre sus vicios y virtudes se debatía cada momento por quedarse atrás y renunciar a todo lo que todavía le quedaba. Su conciencia. El Otro le venía grande. Ese otro que le anunciaba cada mañana que no continuase su existencia y que la arrastraba hacia un no ser , un no vivir , un no experimentar , un no decir... Ella limite de sus propios fantasmas se repetía mil veces que la historia le había maltratado y que ahora ya no le quedaban más que los hechos para contarla y recordarla como esa estúpida que era. Sin embargo supo en ese preciso instante que se instalaba para siempre en su estado de estupidez permanente apartada del mundo y refugiada en su mismo yo. Estúpida conciencia de ser que se evade de todo , de alguien , del nosotros y del Otro.

viernes, 3 de noviembre de 2006

Quin preu té l'amistat?

Fa uns dies -segurament amb l'energia i l'entusiasme que a vegades tinc- vaig expressar una idea que em semblava interessant. Defensava davant d'un grup de persones que utilitzem mecanismes que no ajuden a educar dins la societat. Poder escollir sempre és més educatiu que treure la possibilitat de triar i escollir. Jo diria que molt més educatiu. De fet educar vol dir compartir: coneixements, sentiments, dubtes, pràctiques , ... Fins aquí no sembla que les meves paraules poguessin ser interpretades malament per ningú. Opinar vol dir dirigir les teves idees en la direcció que tu creus convenient defensant un criteri que no necessariament ha de ser compartit. Però perquè els assistents m'entenguessin millor vaig recorre a exemples concrets que podien venir bé per desenvolupar les meves idees. Quan vaig baixar al terreny del concret no va estar el mateix ni de bon tros.De manera insistent vaig voler remarcar que utilitzava exemples per poder explicar millor el projecte que presentava davant els assistents. Al llarg del petit debat que vàrem tenir pensava que el diàleg que s'estava produïnt entre els participants era força productiu. La dialèctica és poderosa i la retórica moltes vegades ens fa caure en els sofismes i les fal·làcies. En un moment determinat del debat que volia demostrar quin tipus de práctiques democràtiques utilitzem sovint la història va estar el meu recurs. L'higienisme dirigit pels poders estatals i de la comunitat científica dominant han ofert discursos plens d'una moralina farisaica i hipócrita important. Parlar de mesures que semblen preocupar-se per la ciutadania quan amaguen en el fons els interessos concrets d'una política partidista i determinada. Semblava -com ja he dit abans que era força interessant el que els contertuliants produíen en aquesta reunió. S'hi donava participació,diàleg, consens , crítica, ... però que va estar trencat posteriorment per uns dels assistents a l'acte.

I precisament aquest assistent és un gran amic meu. Vaig recordar el tractat de Ciceró sobre " la amistat". " el regal més preuat és l'amistat". En aquells moments vaig intentar pensar que els coneixements són importants, els actes són importants però que encara més els sentiments i les emocions són bàsics i fonamentals a la nostra vida de relacions. Immediatament la reacció del meu amic va estar freda amb mi especialment, distant, jo diria que fruit d'haver estat ofés. Ara ja fa uns dies que rebutja la meva paraula, que no em mira als ulls, que m'evita. Per mi continúa sent el meu amic però sé que alguna cosa ha canviat entre nosaltres dos. Potser la paraula a vegades ens separa més que ens uneix ? Potser la veritat és difícil de ser acceptada ? Potser les emocions ens traeixen quan menys ens ho esperem?

La paradoxa ha estat per mi que en l'intent de parlar de diáleg he aconseguit tot el contrari. Ara em pregunto : quin preu té l'amistat ? I si en té un aquest significa ser fidel defensant-ho tot absolutament ?

PUBLICIDAD GRATUITA