Buscar este blog

jueves, 26 de septiembre de 2013

ARGUMENTAR PER A QUÈ ? PER A QUI ?

Jornades de lluita de la CGT a un barri de Valencia parlant de l'autogestió .Estiu 2012 .Col·lectiu Baladre. Tinto de Verano.
Hem millorat en educació o ensenyament  ?

 Avui les condicions que proposa el sistema educatiu  són suficients per resoldre el fracàs escolar de l'alumnat ? Per  que s'abandona l'educació secundària obligatoria sense èxit ? Falta de capacitats professionals , falta d'adaptació del professorat a la realitat de la docència ? 

Per respondre a aquestes  qüestions intetarem centrar l'argumentació en el tema de la història dels darrers anys dins l'educació pública a Catalunya i ho valorarem dins les proves que darrerament la comunitat econòmica europea -anomenades indicadors PISA- informa i avaluen a  cada país. 

En primer lloc per  parlar de "millora educativa"  s'ha  de valorar  si veritablement estem parlant  avvui de qualitat o de quantitat. Un famós eslogan de la Generalitat fa uns anys era precisament aquest : " per una educació de qualiltat" . Les xifres ens porten a veure com les aules ara per ara han incrementat el número d'alumnat (fins i tot la relació amb l'aula ha canviat per aquesta sobremassificació en el mateix espai m2 per classe)  , o sigui, més alumnat per classe , el professorat ha incrementat les hores lectives per impartir coneixements i docència amb 2 hores més , s'han reduït les hores per realitzar tasques qualitatitves com hores de preparació de reunions de departaments doncs s'estableix la supresió de caps de seminari unipersonals , i fins i tot figures que tenien la seva raó de ser com el coordinador pedagògic tenen un paper avui de gestor de curriculum  

Tot això doncs respon de forma bastant clara a  que la millora no ha estat en absolut qualitativa sinó quantitativa .  Per això la política de més nombre d'hores en matèries instrumentals en detriment d'un saber globalitzador  i més transversal no deixa més que sentir-se  menyspreat si el saber  no té aquest caràcter instrumental. Fins i tot un altre raó podria ser l'increment de matriculació en l'Institut Obert de Catalunya d'alumnat virtual amb l'ús d'un model de retroacció d'activitats i no presencial .
En aquest sentit podem dir que no hem millorat qualitativament . Les tecnologies han originat un problema afegit a les aules com la connexió a la xarxa, l'ús dels ordinadors i portatils que amb l'avanç de la informàtica queden obsolets fàcilment , la falta d'un manteniment eficaç i eficient per part de personal especialitzat en els centres ...en detriment d'una tecnologia de particulars que si avança i crea diferències substancials entre classes adinerades i classes pobres o menys riques. Això no vol dir que l'ús de les TIC no impliqui certes necessitats metodològiques dins la docència i que competencialment obligui a un nou model didàctic però cal dir que els projectes com 1x1 en centres que s'hi han adherit ha representat una autèntica lluita per posar en funcionament el model antic de docència amb els requeriments que necessita avui les TAC. 

En aquest sentit si parlem de condicions reals i suficients no podem dir en cap sentit que hem millorat en preparar-nos millor , ser més eficients,  més resolutius. Les reunions i la gestió dels centres s'ha convertit en una burocràcia absurda (ara el professorat enganxa fotografies dels seus tutorands , col·lecciona fitxes de dades, ensobra botlletins, ..)  que no té sentit en la mesura que la inversió del temps administrat obliga a deixar de pensar en la capacitat educativa de la transmissió del saber i els coneixements. 

La carta de compromís és paper mullat , els claustres són simplement informatius, el poder dels equips directius ara consells de direcció -que poc tenen a veure amb la idea de poder aconsellar- ha augmentat, la retallada en càrrecs i funcions ha augmentat considerablement com per exemple tutories a batxillerat, caps de seminari, ...

Tot això ha originat menys autonomia real als centres públics i més inclusió d'un perfil d'alumnat amb  deteriorament social i econòmic i personal  ...un sistema doncs més desprotegit i amb menys capacitat per fer front a totes les necessitats dels nous diagnòstics que amb TDH, TND,Disl,TB,  ofereix només solucions poc reals i efectives a situacions de risc importants. Com fer una adaptació de l'adaptació ? Com promoure la diversitat en una aula més saturada i diversa sense gaires recursos de tot tipus ? 

En aquest sentit les dades de la Generalitat i del Departament d'Ensenyament  haurien d'evidenciar una realitat de forma clara i transparent que  cada cop es troba  més deteriorada. 
Fins i tot l'ús  d'una terminologia docent  cada cop més  oculta els veritables problemes. Els programes com ESCOLTA'M que permeten introduir les noves formes gestàltiques del coach  no deixen de ser sostenir cert  sistema de productivitat social i econòmica de psicolegs i psicopedagogs  o la idea de les noves competències que podia haver estat en un inici un bon model per canviar la didàctica i metodologia a l'aula han quedat reduïdes a un formalisme de la lletra escrita ...

La nova direcció en alguns centres ha agafat el perfil empresarial d'emprenaduria i de gestió del personal. El nepotisme que es podria donar colocant coneguts, amics ofereix ara més que mai un perfil de docents més joves que busquen feina exclussivament. 

Queden molt lluny les lluites de les direccions per defensar una determinada línia de centres i autonomia seguint els plans d'entorn que contextualizaven les condicions socials i econòmiques dels barris . 

Clar un es pregunta : aleshores tot això on va a parar ?  El NOFC no resolt la lluita per les condicions i em sembla que passa una mica el mateix quan es van iniciar ideas com la de "gestió de les emocions" que acaben accentuant més la part organitzativa que la part personal de l'alumnat. 

Això no vol dir que cal reformar determinats tics i TOCS (transtorns Obsesius Compulsius) de la nostra classe docent però si hem d'esperar un cert canvi aquest no vindrà de fora dels centres ni del Departament. 


 1. Cal pensar bé la vulneració per part del professorat de religió en molts centres del dret a la funció pública quan omple el seu horari amb altres matèries com socials, català, alternatives a la religió, aules d'atenció especial, etc..
 2. Cal pensar amb els programes que el professorat d'economia dels centres està promovent per sostenir i consolidar un sistema en crisi. O bé de matèries com ciències del món contemporani que repeteixen i sustrauen continguts d'altres matèries amb el barnís de la ciència moderna com a categoria de veritat i poder. 
 3. Cal pensar en renovar la idea de que dins un centre no podem tenir un comite d'empresa que permeti gestionar i resoldre internament els convenis col·lectius i particulars del propi centre. 
 4. Cal pensar en promoure una participació activa de l'alumnat en els consells escolars amb poder real de decisions i amb una participació activa dels pares real . 
 5. Cal començar a dir les coses clares a psicopedagogs i especialistes no fent tasques que s'afegeixen a la nostra especialitat . 
 6. Cal agafar el poder intern dels centres promovent la participació activa i dinàmica del professorat davant els consells de direcció tot establint el poder de la paraula per dir i demanar una transparència . 
 7. Cal ser creatius per entomar la necessitat de fins i tot rebutjar l'ús de les noves tecnologies quan no es donguin unes condicions mínimes per fer-ne ús. 
 8. Cal lluitar contra les visions de les ciències socials que sovint promouen una falta de visió crítitica amb els fets del nostre present. 
 9. I cal en definitiva entendre que educar no és una reproducció social del sistema que imita els defectes i els fracassos del mateix , i per tant s'ha de ser crítics i impulsar l'esperit d'una reivindicació educadora .

Per tot això en conclusió hauriem de pensar en la revolució silenciosa que no és el mateix que la revolució silenciada que ara sembla que alguns volen imposar socialment. 

martes, 24 de septiembre de 2013

SIMONE DE BEAUVOIR Y LA CEREMONIA DEL ADIÓSUna reflexión sobre el compromiso de los intelectuales de izquierdas la podemos encontrar en este libro que la compañera de Jean Paul Sartre le escribió después de morir en el 1978. La reflexión que el propio filósofo existencialista hizo en sus últimos años creo que permite vincular la cuestión con algunas reflexiones que últimamente en los medios de comunicación se han presentado. Hace poco leía un artículo de Felix Ovejero al respecto y me parecía que esa distinción entre el rol social y la virtud pública que parece que se debería mostrar y por otra parte  la realidad misma no se encuentran muy acordes. Parece que la ética y la política se den la mano en los espacios publicitarios para que ciertas personas puedan expresar sus ideas de manera que el compromiso no se consolida si no se hace desde la responsabilidad del pensador. Ir más allá del relato que dibuja la realidad presentada parecería que empeora la vida pública tal como parece sostener Ovejero. 
Lo que Beauvoir parece dibujar en esta obra es un Sartre humano que tiene sus contradicciones y que se permite dudar de su papel como disidente y de liderar las masas contra la casta dominante. 

Hoy la filosofía parece que nos dice adiós de las aulas y que el compromiso social que la sociedad ha decidido tomar no juega en el mismo bando. Sartre hablaba de esos intereses ideológicos que le exigían pensar contra uno mismo. He aquí una cuestión interesante a debatir dentro de la clase profesional de profesores que impartimos la materia de filosofía. Pensar contra uno mismo puede que nos de argumentos para reconocer que alguna falta de lucha interna nos ha llevado a ese adiós final. En este sentido la responsabilidad exige ciertos compromisos políticos y educativos como parte de un mismo colectivo y de una misma disciplina. 
Pero volviendo al tema de Sartre  y ese papel que debe jugar quien tiene la palabra como un don para publicar sus razones y sinrazones no debería estar reñido con la realidad. Más allá del corporativismo de la clase docente si resulta necesario exigir con valentía argumentos en favor que lo que se dice se haga.
Sartre en los acontecimientos del mayo de 1968 se cuestiono ese papel como pequeños burgueses que tenemos dentro de una sociedad acomodada que nos permite vivir cubriéndonos las espaldas frente a la oligarquía dominante. ¿Cómo desgranar la universalidad del saber y el particularismo de la clase dominante? "Europa" de Rosellini es una película que intenta dar respuesta a esta pregunta apostando más allá del compromiso ético y político .... y si piensan en el final sabrán porque lo digo. 

Sartre en "Le Cause du Peuple" o J'Accuse  intenta hablar de esta unidad entre el pueblo , la sociedad civil y los intelectuales pero no lo consigue. A sus  67 años se produce las manifestaciones en el Barrio latino que obligan a parar el proceso policial contra uno de sus impulsores Guiot . 
Para este filósofo el problema era si se escogía la política o la ética , o bien si ambas no eran nada más que una misma cosa......"Si un intelectual elige al pueblo , debe saber que la época de las adhesiones a los manifiestos , la de los tranquilos mítines de protesta o la de los artículos publicados por los periódicos reformistas ha terminado.No tiene que hablar, sino intentar , por los medios que están a su disposición , dar la palabra al pueblo" -decía frente a un auditorio suizo que escuchaba su conferencia sobre la represión en Argelia. 


martes, 17 de septiembre de 2013

MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA 2013

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2013 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels instituts. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.

              http://blocs.xtec.cat/filoconvocatoria/


Enguany potser amb les noves prohibicions educatives i censures televisades o imposades la filosofia pot quedar realment malmesa.No es tracta de donar arguments en favor d'aquesta crónica d'una mort anunciada ni de parlar per conversar per establir una "bona taula de negociacions". 
Ja fa molts anys la lluita resulta un esforç en solitari. La mostra de fotofilosofia ha de ser una oportunitat per encoratjar a tots i totes les persones vinculades amb el món de la filosofia. 

Cada curs des del primer any hi ha qui ha estat fidel a un exercici de visibilització pública de la Filosofia en aquests temps. La cursa per instituts com el Josep Puig i Cadafalch de Mataró, l'Angeleta Ferrer i Sensat i aquest any Arnau Cadell no haurien de ser el resultat d'un carrer dels somnis ...

Les petjades que un va deixant en el seu recorregut vital el situent cada any més en el seu interrogant vital i existencial. El curs 2013 podria ser un any decisiu perquè tothom per poc que pugués participés en aquesta mostra col·lectiva de reflexió, pensament, paraula, acció,filosofia.....
BASES:

1. El termini d’aquesta convocatòria és del 12 de setembre al 3 de novembre de 2013. S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra de 2012.

2. Es participa per centres a través de blogs. Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia dels de la XTEC o de Blogger (aquests són més senzills). El blog s’anomena filo+nomdelinstitut. S’hi afegeixen enllaços amb els altres centres participants. Es poden aprofitar els blogs d’anys anteriors, sense esborrar els posts antics.

3. S’inscriu el centre al formulari del CREAIF (menú esquerre “Inscripció fotofilosofia”).

4. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada, o a través de l’adreça de correu del blog (vegeu les instruccions que s’envien una vegada feta la inscripció).
1. En el títol s’hi escriu el número del post (si es coneix) i la pregunta;
2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
3. Al peu d’aquesta, al marge dret s’hi escriu “Feta per+alias/nom”.
4. Convé afegir-hi etiquetes o categories:: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica …).
5. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
6. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Es sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
7. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu professor o professora.
8. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 20 de novembre de 2013 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement. Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potencia de la interrelació (vegeu el blog de la Mostra).

jueves, 12 de septiembre de 2013

REVOLUCIÓ A LES AULES


Avui resulta força interessant com es recupera la política que havia estat molt desacreditada malgrat sembla com si la societat civil vulgui donar un missatge a la representació política. Les maquinàries institucionals han vist una gran oportunitat per una classe de nois i noies joves que conduida  per l'apatia i l'enfotisme havia iniciat un camí que podía qüestionar a la política. 

Aristótil en la seva obra "Política" ja posa en evidència que la res pública permet dir que l'home és un animal polític per esséncia. Però entre la ciutat i la ciutadania sempre es produeix una escisió , una ruptura important.  Qui representa a qui ? 

Les institucions públiques o privades representants d'aquesta ciutadania ofereixen l'entramat d'aquesta xarxa social que ha de permetre que els sistemes politics convisquin socialment amb la garantia dels drets i dels deures per tota la població. Però aquest aprenentatge des de fa temps dins l'àmbit educatiu ha vingut produïnt-se de forma molt discontínua i amb una forta càrrega ideològica. 

La matèria de Educació per a la ciutadania que fa uns anys es va implantar en els centres va obrir un fort debat sobre quins eren els temes que havien de configurar aquesta idea de "ciutadania democràtica". Per això temes com el gènere, el sexe, i altres  eren qüestionats com a possibles conflictes entre les idees i els valors de la persona per molt democràtica que fos. 

Però la veritable revolució ideològica no es produïa ja aleshores dins aquesta matèria a centres públics o privats més aviat en altres idees que pasaven del tot per alt. 


1.- Inclusió de la religió dins el sistema públic condicionant la resta d'hores dins el currículum amb l'anomenada "alternatives a la religió". 

2.- Inclusió de l'Economia i Estada a la empresa en els plans de Batxillerat i més tard "Emprenaduria a segon cicle de l'ESO". 

3.- Reducció a una sola hora  la matèria d'ètica. 

4.- Accentuació del saber instrumental per sobre de la resta amb increment d'hores en detriment de la resta de matèries. 

5.- Incentivar una diversitat que s'ha convertit en un "MANUAL DE PATOLOGIES " amb TDH, dislexies, TDN, ATT, At, SA ...

6.- Filosofia del coaching i de la gestió de les emocions com eina necessària per l'aprenentatge.... però de les emocions gestionades des de la contenció i autorepressió.

7.- Excés de tecnificació de les eines i usos de la didàctica i de l'aprenentatge educatiu. 

Tot això ens ha portat a que cada vegada més l'educació va dirigida a un determinat model ideològic , econòmic que reprodueix el propi sistema actual del mercat dels valors. Aquesta productivitat que es reprodueix des de les escoles i els instituts dibuixa de forma perfecte el model social que es vol impulsar i imposar. 

Competencia, emprenaduria, capacitats, tecnificació, ...que amaguen el menyspreu a una diversitat cada cop més vulnerable, desprotegida i amb menys recursos...

Els centres educatius han iniciat una campanya enguany de canvi de nomenclatura amb paraules com "Consell de direcció" (no equip directiu) ; el NOFC ( no reglament de règim intern i normes d'organització del centre)....desapareix en molts centres la figura del coordinador pedagògic que no es diferencia del cap d'estudis ... 

Tot això en aquest inici de curs fa pensar molt. De quina manera la pròpia classe docent acaba baixant el cap i sostenint el sistema amb silenci i resignació. NIngú pensa en fer cap revolució  des de dins de les aules o dels propis centres objectant a la religió , objectant a una determinada economia i el seu model , una objecció a una instrumentalització del saber i el coneixement com si la quantitat d'hores sigui una proposta i garantia d'èxit, objecció a aquesta gestió dels centres nepotista que fa que els amics i amigues i no els més vàlids o vàlides es quedin en una plaça sigui el perfil adient o no, etc etc ... 


Si ja ens esta bé creure que tot això no va amb nosaltres perque nosaltres no som d'aquest món com deia en Raimón. La llengua continuarà sent una moneda de canvi , la llengua continuarà sent una cortina de fum per tapar els veritables problemes reals a les aules ... 


Enguany sense encara començar les classes he consolat una professora de baixa tot el curs passat per depressió per estar en un centre públic difícil, he perdut més de 10 hores en reunions que han estat del tot improductives parlant del "ego" del que he fet , .. enguany he assistit a una reunió de 2 hores per parlar d'un nen amb TND ...amb la consegüent angoixa que ha provocat en acabar la reunió al professorat ...

Si no es tracta de defensar que qui més treballa en la docència és millor persona, millor ciutadà, millor funcionari, millor professional, ... no ens hem de creure que si creiem en nosaltres podem .....no és aixó..El discurs institucional una vegada més és del tot fals, irreverent i antipàtic....

Ens cal reaccionar per no creure en aquesta religió que ens venen de la pàtria, el pais i la gent ... perquè una classe dirigent segueixi dient que siguem austers, que siguem bons treballadors, bons educadors, ...els mateixos que fa uns anys ens deien que els funcionaris no feien les seves hores, i que tenien moltes baixes laborals, ... 

La veritable ideologia la fem en el dia a dia i a les aules i cal que sigui des de dins que canviem les coses ...no ens podem callar davant el que és l'aparença del món de les ombres..


miércoles, 4 de septiembre de 2013

DIÁLOGOS ENTRE FILÓSOFOS ...Hace tiempo esperaba esto: Dialogar,Hablar.Comunicarme. Una de las muchas cosas que aprende uno con eso del tiempo es a saber buscar en el diálogo los elementos de reconciliación con uno mismo y con los otros. Veamos el inicio del diálogo :

A dice : 

"Realmente es increíble ver las reacciones de la gente cuando hablas de: 1-parto natural, 2-lactancia materna, 3-escuelas libres o hasta 4-decrecimiento. De repente te conviertes en un peligroso alienígena a exterminar cual virus contagioso que atenta contra la salud pública y el statu quo universal... " 

Situación y contexto : 

En el banquete platónico -podría ser porque hay más filia que fobia - se presenta una situación donde cada uno habla de su forma o estilo de vida. Eso que Pierre Hadot nos explica en sus "ejercicios espirituales y filosofía antigua" o en su otro libro " No te olvides de vivir". ..Se habla de educación y se comenta sobre el interés por las escuelas libres vigentes. Y a continuación se habla de una escuela libre y pública.Debajo podemos ver la extensión en Cataluña de las escuelas libres. La primera cosa que sorprende a algunos con tertulianos es la inclusión de dos conceptos que parecen estar reñidos : libre y pública en tanto que lo público pertenece a unas reglas o normas institucionales con competencias que son dictadas y marcadas dentro del sistema reproductivo social. En unas jornadas que se impartieron en la universidad de Pamplona pude escuchar a un David Gribble que explicaba su experiencia en Inglaterra junto a su mujer. En el fondo de la jornada se hablaba de la idea de aprender como algo vinculado al interés. Una de las ideas que chocó más era la de intentar evitar la autoridad del adulto como algo impuesto y hablaban de que en cooperación no son necesarias las normas dentro de la escuela. Se puntualizó con la idea de que en las escuelas libres si habían normas pero no castigos."Si alguien actúa antisociálmente se dialogaba". Al estilo de las escuelas de Ferrer i Guardia.  
El debate pues parece girar en dar lo mejor para los hijos que uno quiere. Sin embargo ¿Qué es eso de lo mejor? Una escuela privada o pública para un tipo de niño o niña puede ser algo que le ayude a mejorar su forma de vida o sea totalmente lo contrario.. ¿Debemos dejar que nuestros hijos vayan desnudos por la vivienda ? ¿Es bueno ducharse junto a nuestros hijos e hijas? Fomentar hábitos como ser ordenado recogiendo la cama, los juguetes, parece que podría ayudar a estructurar mejor el cerebro infantil. Efectivamente mientras el debate avanza parece que entra en juego el modelo educativo que nos gusta transmitir. La escuela no es un único modelo en la vida de los hijos y parece que si la sociedad competitiva, egoísta,individualista entiende que eso de la cooperación no funciona.(recordemos el famoso dilema del prisionero nacido del ámbito de la economía) .El diálogo continua para relacionar el tema de la educación como eje básico del desarrollo en los primeros años de la vida del niño o niña...Hablo entonces de las variables de los extremos...la excesiva preocupación de los padres en proteger y educar a sus hijos o bien el desinterés de los padres o madres por estos..Quizás el término medio difícil -como pensaba Aristóteles- de encontrar sea un posible ejemplo de salida..¿No crea modelos endogámicos las escuelas libres también ? ¿ Y no crean también modelos endogámicos las escuelas privadas o concertadas ? El sistema y la protección de las aberraciones o incomodidades que no gustan de este resulta francamente difícil de esquivar..

B añade : 

 "y ya no te digo no contaminar"


Y continúa A : 

En el parto natural parece que el tema incrementa el nivel de preocupación entre los asistentes al debate . Hoy muchas familias desean tener a sus hijos e hijas en casa sin medicamentalización y todo lo que conlleva.


Reflexiono : 


Puede que saber diferenciar entre en el mundo de que se habla y en el mundo en que se habla permita distanciarse de la verdad. En ciertos ideas se supone que si uno cita a un experto eso parece garantizar mejor que sus argumentos y contra argumentos son mejores que los otros... Insisto en este momento del debate que las ideas están para olvidar y que conviene utilizarlas pero saber hablar para con uno mismo. Las miradas que uno sostiene desde la ventana de enfrente para creer que sus ideas le son distintas a la tiranía de la mayoría no le ayudan a menudo a observar que el otro también mira desde la ventana de enfrente para contemplar la misma realidad que uno está viendo. En ese juego de creencias la razón se apodera de una verdad dogmática y fanática para defender a veces una exclusividad única y original frente al otro observador. 

Alguien desde lo lejos dice : 


Es difícil luchar contra la 'programación' sistemática ejercida desde los múltiples canales sociales. En lugar de utilizar sus propios recursos intelectuales, la mayoría de los individuos de esa masa llega a ver incluso como una peligrosa amenaza todo aquello que cuestiona el modelo recibido"


Para yo continuar : 


En eso que nos convierte en alienígenas lo menos sistemático y programado parece que es más contracultural y más exclusivo que una fácil adaptación al sistema. Uno se debería preguntar si no se programa también la contraprogramación y en eso de la moda de dar el pecho, dar a luz en casa, ser más libre por estar en una escuela sin normas no existe también un snobismo simplón que sitúa lo no programado o sistemático como ya de entrada válido "per se". De alguna  manera esa idea de que con el saber uno se apodera de los recursos que le proporcionan suficiente autonomía resulta curioso identificarse todavía con eso de la razón o intelecto. 

Por eso respondo al debate que parece haber abierto hoy -el día después - una herida "razonable" en las emociones ,intereses, condiciones que a uno le preocupan para seguir hablando del tema en la red social ...

¿me pregunto si existe un modelo no recibido? puesto que parece que la diferencia entre el mundo de que se habla y el mundo en que se habla le sitúan a uno en cierta posesión de la verdad y eso es tan peligroso como lo otro. Hablar implica un  un ejercicio del diálogo a veces racional y otras pasional . Somos reaccionarios por naturaleza y condición ... El status quo universal es una entelequia simplemente sostenible para vivir dentro del sistema.


Bien y eso de la programación sistemática no se exactamente a que nos queremos referir cuando hablamos de uso de nuestros recursos intelectuales ...¿No suena eso a demasiado vanidoso creer que la razón o el intelecto nos hace mejores o diferentes ? En definitiva que es bonito hablar , dialogar y aprender a entender que eso de la comprensión esta y debe continuar estando alejada de la posesión de la verdad.


Epílogo : 

Hace poco he leído un pequeño relato de Salvador Espriu en su libro "Narracions"  que lleva por título " "El meu amic Salom" .  Lo sugiero como argumento para continuar con el debate. Salom es de Konilosia una exótica tierra y empieza diciendo que le ha costado llegar a ser feliz. A continuación explica su historia. Con 45 años nació en una sociedad decadente llena de desconfianza, de mediocridad y de pobreza para estos habitantes el patrimonio de lo universal y colectivo les resulta del todo indiferente. Por eso adoptan una actitud de suficiencia absoluta frente a todo lo demás. Estos konilosianos no saben nada, ni leen nada, no les interesa nada  pero son mediocres, mezquinos, envidiosos, elogian siempre al poderoso no toleran el talento ni la independencia en el carácter. Salom nacido en Lavinia dentro de Konilosia habla una lengua diferente pero ha adquirido todos los defectos de la ciudadanía..Salom explica su historia para conseguir la felicidad. El día que a punto de desfallecer y de tirar la toalla en su vida se encuentra con Crisant que le dice que "nunca conseguirá nada de los pueblos ni de los hombres y no los mejorará nunca si sólo hace que criticar sus defectos , quizás si descubre y le hace descubrir las cualidades que si tienen y se las muestra quedaran agradecidos...Salom aplicó esta teoría en su vida por eso afirma "Yo soy un filósofo" 

Y un C continua diciendo : 


La crianza y la educación sin pasar por el aro son ETA.


Podría resultar interesante seguir con el diálogo entre filósofos con este último "dardo " al estilo aforismo nietzscheano. 


 1. ¿Como hablar sin estar en posesión de la verdad? 
 2. ¿Hay una cierta intolerancia en plantear los límites de la intolerancia ? 
 3. ¿Hay un modelo legítimo y uno ilegítimo para vivir ? 
 4. ¿Cómo uno se puede situar fuera del sistema sin ser llamado "radical" ? 


Afirma  A 

Atreverse a pensar otra manera (distinta a la hegemónica hoy y aquí) de parir, de criar, de educar, o hasta de consumir NO implica necesariamente caer en el dogmatismo ni el fanatismo (aunque también es cierto que, si uno se pierde en él, pueda llegar a convertirse en otro contra-programa igual de sistemático). No podemos dejarnos llevar por el miedo a diferir como forma de evitar atreverse a pensar otros posibles, porque de lo que hablamos no es tanto de la Verdad sino del Sentido y el Valor de lo que está en juego. ¿Para qué un parto medicalizado como única opción posible? ¿Por qué una lactancia y crianza totalmente externalizada como LA opción más sana y funcional? ¿Para quien una educación que aleja a los niños de sí mismos, que mata su curiosidad y enseña a obedecer acríticamente? Evidentemente no se trata de oponer modelos de "el bien" contra "el mal", no somos tan ingenuos, sino de estar atentos a lo que se pone en juego en cada pequeño gesto que construye un lado y el otro (si es que hay algo parecido a eso de "un lado" al fin y al cabo). Sólo plantearse el "Que pasaría si...." se vuelve un pensamiento de lo más liberador.


Antes un D ha señalado : Eso de peligroso alienígena-virus al que exterminar, también pasa a la inversa... Sobre escuelas libres y demás alternativas educativas respetuosas con la diversidad, justo estoy co-comisariando una muestra de cine documental, además de participar activamente en un proyecto educativo que bebe de ello, y tampoco he tenido la sensación hasta ahora de que el sistema se muestre muy resistente, más allá de las dificultades obvias.


Pensar diferente no significa pensar en diferente y quizás diferente no significa necesariamente que difiera de algo o de alguien..Puntualicemos pues. Eso de lo hegemónico o contra hegemónico resulta otra clasificación social que viene muy bien para quienes sostienen que existe un hacer y un decir que se escapa o pretende escaparse de lo común. Liberador es aquello que nos permite dialogar con nosotros mismos por supuesto y eso escapa efectivamente a las convicciones que promueven las ideas fanáticas. Preguntarse uno los porques de las cosas es bueno, sano, natural e humano..pero como decíamos ayer conviene que el sentido del humor no falte. Eso del sentido del humor permite situarse en lo que A expresa muy bien : más allá del bien y del mal. Puesto que convierte la rigurosidad y seriedad de las ideas en eso simplemente ideas y nada más...Hoy todavía el idealismo vinculado a ese uso que hacemos de convertir las ideas en un magma de virtudes y de preceptos que nos conducen a vivir mejor . Los libros de autoayuda son un buen ejemplo de eso... autoayudase vale pero que sea uno mismo a partir de renunciar a todo aquello que lo convierta en direcciones a seguir porque lo dice no se quien... Liberador es todo aquello que nos permite situarnos en una perspectiva diferente pero no olvidemos que no resulta única en cuanto no sigue la mayoría o la masa como tal. El cine es un buen ejemplo cuando hablamos de las películas no comerciales ... ¿Hay una educación prohibida cuando se difunde comercialmente ? 


y añade un E 

 vente pal pueblo! que aquí  de esos hay unos cuantos!


Si hay que desdramatizar la realidad hay que entender que tolerar "ser capaz de soportar un dolor" significado en su origen etimológico  que luego ha dado el giro hacia la idea de " dejar pasar a los otros algo que uno desaprueba " ...no es menos cierto que esa tolerancia nos esta convirtiendo en adictos habituales a resistir cualquier diferencia que no sea la propia. Pero propagar la tolerancia como una actitud liberal y democrática que aceptaría la diversidad de ideas y maneras diferentes de vivir parece que sea aguantar y resistirlo todo...La ciencia no es tolerante a diferencia de la filosofía porque si puede y debe serlo. Siempre la tolerancia se promueve de arriba a abajo y no al revés. Por eso no debe confundirse con la condescendencia que es lo que pasa en educación cuando el maestro se cree que bajar el nivel de exigencia para permitir que los alumnos aprueben más es un ejercicio de tolerancia y de adaptación al sistema social educativo. Tener y defender otras ideas no da más razón ni distingue al otro por ser más o menos tolerante simplemente ofrece la posibilidad de dialogar sobre las diferencias.


yo añado 

 ¿como de independiente?

otra persona dice :  "Caer en el contra-programa de manera sistemática es bastante difícil... Cada día se descubre un engaño más, lo que lo hace imposible de automatizar... (Ya quisiera, seguro q me salvaba más de un disgusto). Además, qué peligro tiene realmente automatizarse como anti sistema? Me da más miedo la autorrepresión que provoca la duda (tratando de encontrar y conservar 'algo' de cierto entre tanta mentira que nos han contado...). Aunque te pases, ya hay suficientes para compensarlo por el otro lado.. Y dejar las cosas igual. Es más fácil no creerse nada y empezar de cero"


respondo ....Me pregunto si uno puede empezar de cero ..... hoy la filosofía es una materia en los planes de estudio según la ley de educación ha extinguir ... ¿es contra oficial ? ¿ es crítica ? La contra no deja de ser un artículo más para esa vanguardia de cada mañana en nuestros quioscos de barrio. ¿Cómo dejar de creer en eso que nos venden? Insisto que hablar de anti o contra o alternativo a no deja de ser un mecanismo para sostener la realidad y precisamente tal como se afirma eso no es ni fácil ni seguro ni posible ... No se trata de reprimirse para ordenar la vida con los tópicos que nos inculcan sino de dejar que la duda sea un ejercicio de soberanía personal ... Nunca se deja nada igual por supuesto ...


En una intervención más de F "Aixó també passa quan dius que ets feminista... Ja veus!"


y uno más G comenta  Li-Ber-tadJuego de palabra interesante tal como se sitúan los guiones.....
Me parece tal como digo que esto se conduce a un juego de 


"Filies i Fòbies......."


parece que un H más interviene para seguir el debate 

Parto natural? Puede ser de otra manera? La tecnología no "pervierte", al contrario, humaniza! Lactancia materna? Es más barata que alquilar una "dida" y la paterna todavía no es posible Escuelas libres? Libres de qué? Con libertad positiva o negativa? (ja, ja... tu ya me entiendes)


Por eso nuevamente A contesta -recordemos que es quien ha iniciado el debate y la cuestión 


"como siempre polemizando (se refiere a H) , guardo las respuestas extendidas a tus preguntas/afirmaciones para otro de nuestros fértiles debates en el aula de contemporánea....(grupo de en la UOC )    Pero brevemente decir que, aunque el parto es siempre natural, se utiliza el término para oponerlo a la medicalización del parto, que es como si para comer necesitáramos siempre que un médico nos diera la comida con todo tipo de artilugios y medicamentos (entendiendo que hay veces en que si que es absolutamente necesaria la medicalización). No se trata de tecno-fobia, más bien de tecno-exceso, de convertir lo innecesario en necesario urbi et orbi, como si fuera una aberración ni siquiera plantearse parir como siempre se ha parido.


Me animo nuevamente a intervenir para decir ...

 Una forma de vida es una opción que debe ser libre . Humanizar no creo que tenga que ver con naturalizar. Tecnificar es avanzar sin duda alguna por eso evitar el dolor del parto no creo que sea incompatible con un saber instrumentalizado ...Nos basamos en simples creencias que dan valor y sentido a lo que vivimos.Más allá de las razones la actitud que adoptamos con nuestras creencias e ideas resulta más condicionante que la justificada por el sistema.Hablar de parto natural ,lactancia materna,escuela libre ,decrecimiento,feminismo,contaminación es conveniente pero sin olvidar que todas estas ideas las constituimos moda cuando abanderamos nuestras opiniones como preámbulo de una batalla.

Y de nuevo A añade ....


Y ahí enlazandolo con el tema lactancia, se nos vendió la moto que un parto medicalizado y el dar la leche en polvo con el biberón era lo más moderno, lo más funcional, lo más sano, lo más lógico y progresista, lo más más más frente a los primitivos métodos del parto natural y la lactancia materna. Otro caso de tecno-exceso, como cuando nos venden la moto de que coma usted transgénicos que son mucho más sanos, controlados y económicos. No digo que no puedan resultar eficaces o útiles en ciertos aspectos, Ni tampoco que lo convirtamos en tecno-fobia urbi et orbi. Sólo que ¿quien sale ganando con cada uno de esos tecno-excesos?


Si intentamos situarnos en el debate o diálogo 
(https://www.facebook.com/paualsina)estamos defendiendo una serie de alternativas a las que el sistema propone. 

 1. Parto natural frente a parto medicamentalizado 
 2. Lactancia materna frente a biberones de leche preparada.
 3. Escuelas libres frente a escuelas convencionales institucionales. 
 4. Decrecimiento frente a crecimiento del sistema neoliberal. 


Parece pues que se defiende que estas alternativas constituyen una opción  real y efectiva , libre, auténtica, que da sentido y valor , que es sana y funcional,no interesada, natural como opuesta a no natural o artificialmente conducida, no dogmático, ....  

Pero se puntualiza que nunca puede constituirse como si fuera una verdad. También que no debe renunciarse a otras opciones que pueden surgir para ayudar -no se debe rechazar la técnica y la ciencia médica por principio- . Son opciones para dar sentido y valor a lo que vivimos o queremos vivir frente a hijos e hijas y formas de entender el mundo y la realidad.  


PUBLICIDAD GRATUITA