Buscar este blog

lunes, 29 de julio de 2013

L'austeritat sexual i el Japó.Una lectura des de Foucault .
Fa uns dies vaig descobrir una situació que s'està produïnt al Japó en relació al tema de les relacions personals vinculades al sexe. La indústria del sexe amb el còmic manga i tot el merchandaising és força poderosa al Japó . Recordar pel·lícules com "L'imperi dels sentits" de Nagisa Oshima  és fàcil i sembla que indica que aquest país sempre ha estat pioner en alguns aspectes vinculats a la relació amb el cos. Però sembla que tal com explica aquest video i en alguns articles  les relacions sexuals estan canviant i variant cap a altres formes i pràctiques sexuals ; on  es produeix una veritable  no- relació   més que la que sigui o bé onanista  o bé individual  . La raó que un es pregunta es quin podria  ser el motiu de no voler tenir aquestes pràctiques ni amb la pròpia parella ? Apatia ? Crisis? Pesimisme? Incomunicació? Falta d'estimuls per buscar una parella que sigui quasi perfecte ? O sigui imperfecció? 
Però això no treu que la sexualitat no pugui ser compartida en parella o amb les amistats un podria pensar ...? Doncs no resulta així per la majoria de joves parelles això de tenir sexe amb l'altre  no és còmode, tranquil, fiable, plaent, ... ...Fenòmen que sembla una mica similar als otakus o els enganxats a la video consola i als còmics manga on el món resulta ser tan individual com els personatges i móns que viuen. 

Però per analitzar aquest fenòmen podem agafar a un filòsof o pensador com Michel Foucault on la seva història de la sexualitat i en especial en el volum 3 "el cuidado de sí" ofereix algunes idees que ens poden permetre alguns sugeriments. 

La clau per Foucault és la desconfiança davant les pràctiques sexuals que en el fons són el resultat de les relacions de poder entre homes i dones o homes i homes o dones i dones,.....Podría apuntar-se doncs a la hipótesi de la institucionalització de les relacions sexuals dins els marcs estatals i normatius que serien els qui  direccionen i controlen l'ús mateix que la ciutadania en pot fer en relació a la llibertat sexual. Però sota una moralitat virtuosa que les religions semblarien imposar amb temes com l'avortament i la promiscuïtat sexual o el nudisme o naturisme els moviments socials veuen com hi ha una gran demanda de comunicació i relació de les pràctiques sexuals . Però sense oblidar l'objectiu de l'article on ens preguntavem per la disminució de les relacions sexuals en la joventut japonesa obrint interrogants com incomunicació, apatia, etc  si pot resultar interessant aquesta brecha o ruptura entre cos i ànima dins la nostra societat . Per una banda sembla que hi ha una gran necessitat d'afecte, emocions, relacions amoroses, però per altre cantó trobem una tremenda solitud entre la gent que no troba mecanismes per establir bones relacions, bones pràctiques ,.... 
Foucault ens parla doncs de quina manera es promocionava en els primers segles I i II l'austeritat sexual en les reflexions morals -avui podriem dir socials i educatives o polítques- que no endureix el codi que definiria els actes prohibits sinó intensifica la relació amb un mateix en quan la persona es subjecte dels seus actes. Això es vincularia amb els aspectes privats de l'existencia i amb l'accentuació d'un individualisme respecte a valors personals i interés que es dedica a un mateix. En aquesta línia el francés Michel Onfray proposa una renuncia a la idea de matrimoni i a la relació de parella tot fomentant però l'hedonisme llibertari que proposa una certa visió epicúrea de la vida i del plaer personal (las pasions i pulsions serien amics i no enemics per un mateix). Per això Foucault segueix dient que potser la falta de cohesió social i incomunicació afebleixen els individus i els creant dependents de cercar en la filosofia de l'autoajuda regles de conducta més personals. 
El filòsof francés diferencia però : a) l'actitud individualista on un resulta ser únic referent de si mateix com a persona singular i independent respecte al grup  ; b) el valor de la vida privada  i les relacions familiars ; c) i la intensitat de les relacions amb un mateix per considerar-se un mateix objecte del seu propi anàlisi o estudi. 
A continuació exposa que el "tenir cura de si mateix" es pot caraceritzar pel fet que l'art de l'existencia  es troba dominat pel principi mateix que cal cuidar-se d'un mateix . En el diàleg de Plató "Alcibiades" s'arriba a dir que a l'edat dels cincuanta anys ja no s'apren a tenir aquesta cura d'un mateix si abans previament no s'aprés. 
Així doncs sembla que el dilema es trobi en aquest art de l'existéncia que preten ser i tenir aquesta cura de si mateix. 
Com hem de tenir aquesta cura com a pràctica d'existéncia ? Un art de viure amb un mateix....Tal com citavem el diàleg "Alcibiades" de Plató serà un exemple de  com tenir aquesta cura com autogovern d'un mateix...."Ningú si és jove ha de trigar en fer filosofía i filosofar però tampoc si es vell ha d'estar cansat de fer filosofía o filosofar"  ens dirà Epicur en la "Carta a Meneceu". Però es tracta de vetllar pel cos i per l'ànima per entramar la felicitat d'un mateix. Sèneca parlarà de reconciliar-se i transformar-se a si mateix  , ser fidel a un mateix, tenir coratge amb un mateix, ser valent , ser sincer, ser clar i diàfan amb un mateix, ..Epicur però dirà que mai és ni massa aviat ni massa tard per cuidar-se d'un mateix.Però aquesta preocupació per un mateix acabarà sent una ocupació permanent sobre un mateix ens dirà Jenofont. 
La recepta és temps dins la vida d'un mateix per tenir aquesta especial cura del jo. Cos i meditació per no estar irritat contra un mateix, contra els altres i contra les coses o objectes. La paraula i l'escriptura formen part d'aquesta pràctica sobre un mateix i la seva existéncia. Però per Foucault no es tracta d'un exercici de solitud sinó tot el contrari de veritable pràctica social com a viure en relació amb lo comú. 

 En això doncs estaria una possible indicació als interrogants que ens preguntavem al principi. Fa pensar que d'alguna manera el jo és una obra realitzada en la pràctica diaria que ens relaciona amb nosaltres i amb els altres. Acabem sent l'obra dels qui han estat importants , vitals, reals, dins la nostra existència.El pathos és un concepte que serveix per parlar de passió com malaltia física i per tant perturbació del cos com el moviment involuntari de l'ànima de desequilibri emocional i espiritual del propi jo. La gradació es la següent segons els estoics : 
  1. proclivitas (disposició a la malaltia ) 
  2. pathos (perturbació o afecció sigui del cos o ànima)
  3. affectus (en llatí com a pathos en grec) 
  4. morbus o nosema ( la malaltia mateixa quan s'ha produït la perturbació ja)
  5. aegrotatio o arrhöstema (estat permanent de feblesa o enmalaltiment)
  6. kakia , aegrotatio inveterata , vitium malum ( el mal que ja no té curació).

Cal dir que el metge Galé consideraba la follia d'amor com una competència de la medicina com a forma que fa que s'extravii l'esperit i la passió com energia sense fre o rebelió de la raó....Però quan s'estableix la relació de tenir cura del cos i ànima vinculada a la moral serà quan començarà el veritable problema i conflicte entre aquest dos àmbits. Descobrir que cada persona està en estat de carència o necessitat implicarà entendre que tots hem de tenir cura de nosaltres sigui a través de nosaltres mateixos o en la relació amb els altres. Sota aquest principi dèlfic sembla que fets com els que en les noticies del Japó en parlen tenen un sentit distorsionat o esbiaxat . Les pràctiques personals i socials s'ocuparien del coneixement d'un mateix en funció de ser sobirà i restar veritablement emancipat d'un mateix. Però no es tracta de cap privació o austeritat amb si mateix sinó de tenir la suficient independència respecte a tot allò que no és indispensable i essencial per existir. Si els exercicis d'abstinència en estoics i epicuris eren una pràctica sexual bastant extesa en les dues corrents formaven part d'un entrenament per aquesta formació del jo en relació amb els altres. O sigui sempre eren privacions eventuals o bé per establir els limits entre allò dispensable i no indispensable. I a la fi s'establia un cert examen de consciència com un hàbit que el pitagorisme havia també promocionat molt en aquells temps. Examinar-se al matí per emprendre el dia amb força i fortalesa la resta de la jornada. Com el paper d'un vigilant nocturn que sempre resta esperant-se un mateix. I la filosofia precisament té aquest paper i ha de poder oferir aquest control sobre un mateix. Un control com a prova de poder i garantia de llibertat , però precisament per no quedar-nos vinculats i lligats sota el domini dels altres. Aquesta serà la idea segons Foucault sobre l'anomenada ètica del domini sobre un mateix. Però com la idea de dir que un és únicament de sí mateix  és "seu" , o sigui un no ha de dependre més que de sí mateix....però com una forma concreta de gaudir de si mateix com si fos una cosa que es troba en possessió d'un mateix.... com experiència d'un mateix és la forma d'un plaer que pren un  en sí mateix , o sigui, qui arriba finalment a tenir accès a si mateix serà per sí mateix un objecte de plaer. Una forma de poder que neix de nosaltres mateixos i en nosaltres mateixos. Potser els hervibors com s'anomena els joves japonesos que practiquen l'abstinència sexual han arribat a aquest climax en relació al que hem acabat dient però bé ...continuarem ....


domingo, 28 de julio de 2013

SLAVOJ ZIZEK EN DEFENSA DE LAS CAUSAS PERDIDAS,Es curioso que un autor dedique un libro a otro autor a partir de una anécdota que parece ser un ejemplo de verdadera amistad. Acontecimiento que demuestra que la cordialidad y la buena educación a veces nos devuelven a las viejas creencias de lo que Cicerón escribía cuando se refería a la amistad como aquello que nos vincula con el corazón del otro y no con la sangre.
Zizek en su introducción nos expone la propuesta : "cuando interviene la causa , se disipan los efectos" y nos habla de las causas en los momentos actuales advirtiendo que ya no nos sirven las explicaciones y que nos  convienen intervenciones y resistencias específicas.
Por consiguiente hay que trazar una brecha entre lo pensable y lo actuable (acción). Por consiguiente la insistencia de la ética de la responsabilidad (propia de las izquierdas) unida a la ética del orden ( propia de las derechas y la tradición) justificarían perfectamente el modelo liberal ilustrado que debe sostenerse bajo estas consignas. Esto traducido a nuestros parámetros querría decir que hay que generar unas políticas sociales y económicas donde prevalga una ideología de la auto-realización personal en tanto que el trabajo dignifica, y se sostiene en  una ideología de la culpa y la vergüenza por no haber alcanzado esencialmente los objetivos del Estado o la nación , una ideología del terror y el control de los medios de comunicación para difundir aquello que nos conviene relacionado con  los bienes del consumo y del capital para la ciudadanía. ...... Este trasfondo ideológico se sustenta en el aparato educativo y cultural. Educación para las clases poderosas y ricas y acceso a la cultura de élite para aquella ciudadanía escogida. Estamos pues frente a un autoritarismo que busca la estabilidad social para contrarrestar los excesos del sistema.
Zizek se plantea como "abrazar la verdad desde la posición de la que se habla" .¿Cómo pasar a la acción concreta ? No se puede caer en chantajes de izquierdas bajo la amenaza de el enemigo peor está en la derecha como si la emancipación pasara por la izquierda.
Zizek entonces propone ir hacia esta verdad recuperando los viejos sistemas ideológicos del marxismo y del psicoanálisis ya que siendo teorías acerca de la lucha están comprometidas en la propia lucha , lo que significa que la relación entre teoría y practica es dialéctica y se encuentra en permanente tensión en tanto que la acción de ambas siempre fracasa pero avanza en realidad. La extinción de ambas teorías en el mundo universitario y cultural es la fuerza para recuperar la vigencia de las mismas como un reactivo hacia los totalitarismos. ¿Nos podemos rendir frente a una ética del deseo de emancipación colectiva o individual?
Zizek a continuación insiste en la idea de llegar a la verdad que represento una visión ilustrada de la historia que bajo las buenas intenciones sólo se llegó a las direcciones erróneas y no se supo recoger los momentos de posibilidad para el cambio personal y social .Zizek propone no caer en el narcisismo de las causas perdidas ni en las quejas de los desastres y desgracias colectivas sino superar frente al desastre la indiferencia de los acontecimientos. Se trata de saber seguir fracasando para no dejarse arrastrar por los hechos y acontecimientos que pueden acabar conduciendo a la indiferencia personal y colectiva. No podemos callarnos la boca cuando vemos injusticia, insolidaridad, incompetencia, insensibilidad social, manipulación estatal, dictadura económica global, ..."Se nos obliga a vivir como si fuéramos libres"...Pero en realidad se nos impone lo que debemos hacer y pensar o decir por eso acabamos considerando que nuestra acción como anónima o como parte del sistema no puede garantizar cambio alguno. En esto hay la fuerza del sistema liberal actual haciéndonos creer que no somos responsables de el desastre de la economía mundial cuando compramos ropa barata, consumimos productos de bajo coste, nos desinformamos de los sistemas de producción laboral de las empresas y de su responsabilidad social, etc... Pone Zizek un ejemplo muy bonito para ejemplificar esto que estamos diciendo ..." es como si un loco que sabe que no es un grano de maiz pero está preocupado de que las gallinas no se hayan dado cuenta de ello" . No logramos creer en lo que sabemos y miramos por la ventana viendo pasar el tiempo y la vida. La provisionalidad alcanza a las decisiones que parecen triviales cuando decidimos hacer vacaciones en Tánger o New York , o comprarnos una moto de alta cilindrada o programamos nuestro futuro en función del dinero que ahorraremos para la ancianidad  ..¿Podemos tener fiabilidad en nuestras decisiones por tener información suficiente? No hay una violencia mayor que la sistémica que expolia, explota, extorsiona, ...
¿Cómo nos explicamos el avance de las teorías de la Gestalt y la idea del coaching en los ámbitos educativos y sanitarios? ¿Cómo esto se puede relacionar con el sistema de bajas por enfermedad, salud, depresión, que se intentan reducir? ¿Cómo se explica con la negación a profesorado con salud frágil en su situación interina de la posibilidad de entrar en el año laboral siguiente o con el recorte a las personas con discapacidades psíquicas o físicas de su situación laboral adapta al lugar de trabajo como se esta produciendo ? 
 El rey Leopoldo de Bélgica máximo responsable del desastre de las minas en el Congo Belga ha sido canonizado por el papa anterior y proclamado  para llegar a santo como una muestra de cinismo e hipocresía social . O la relación que se está produciendo en Japón de forma bastante masiva en relación a dejar de tener contactos sexuales con las parejas o no parejas para reactivar así las prácticas onanistas y virtuales más seguras y menos comprometidas otra muestra de los cambios sociales que se nos imponen. Zizek propone detener el tren de la historia para no ir a la catástrofe no sólo con la crítica sino con la elección entre posibilidades avanzando a un futuro antes que este nos decida sin remedio el nuestro.
Zizek acaba dando 4 consignas que recoge de su amigo Alain Badiou :


  1. justicia igualitaria o sea que todos paguemos lo mismo cuando renunciamos a algo.
  2. imponer el castigo implacable para quien lo viole sea Estado, persona, etc...
  3. tomar decisiones colectivas voluntarias a gran escala que vayan contra la lógica espontánea capitalista de la inmediatez.
  4. recuperar la confianza del pueblo en que son medidas propias y no impuestas incluso con la figura de la policía y el ejército delator que denuncia a los abusos de autoridad ...

miércoles, 24 de julio de 2013

NEUA ....IN MEMORIAM

Desembre de 1999 - Juliol 2013

Avui ha mort la nostra gateta : la Neua . Recordo quan la vàrem recollir de Sant Andreu en una botiga del carrer gran ( major) de sant andreu. Una dona ens la va donar dient que era molt menuda. Ja teniem un altre gat que una amiga l'Ester ens va donar molt  petitó dins una capsa de fotocòpies ;   li posarem el nom de SALOM . Els noms dels dos els va treure Eva de la seva gran afició a la literatura . Espriu i Ende i Longus un clàssic entre altres són noms dels gatets que han estat al voltant de la nostra vida . La Neua ha viscut 14 anys i ha estat mare de cinc gats.Tomás, Bubilet, Babsy, Dido i Harpo.  Un dels seus fills  va morir ja fa més d'un any . També va compartir una part de la vida amb altres gats com l'Opotom -nom de la novel·la de Tisner -a qui va atropellar un cotxe una nit de disbauxa a la carretera general de Cardedeu. O la Bruixa una gateta que va morir amb menys d'un mes recollida d'una gossera municipal. 
El que resulta per nosaltres  dolorós es com una gateta acaba formant part de la vida nostre i com es fa estimar donant afecte a canvi de quasi res. La Neua tenia una veueta , un miular petitó, com tímid , com si no volgués molestar més del compte.La darrera vegada que la vaig anar a  veure a Vinarós la vaig trobar al passadís com sempre perquè semblava com si els anys de convivència amb ella que van ser uns set no havien fet que perdés l'instint per reconeixe'm quan pujava a veurel's.  Va ser mare dels seus fills amb menys d'un any i recordo com en el pis de Sant Andreu no sabia sent tant jove com resoldre l'alletament, la cura dels fills, ..Recordo com la vaig portar a les once de la nit del carrer on viviem al veterinari i com vaig ajudar a treure algun dels seus fills que arribaven a aquelles hores de la matinada... Agafava pel coll els seus gatets menuts i els abandonava pel passadís com si no trobés on deixar però va aprendre que nosaltres l'ajudariem i per això nits i nits varem donar els biberons a cada un dels seus fillets dins una escalforeta que els proporcionava un improvisat llitet .  De fet pot després la vàrem esterilitzar i es va convertir en una gateta tranquila que no feia excursions a altres indrets i que era molt casolana... Bé, si un dia recordo com va ser capaç de pujar a la teulada del sostre de la casa de Cardedeu i com amb un cabàs i menjar vaig aconseguir que pugués tornar novament a casa suposo que s'hi va trobar bé a dalt de la teulada però la veritat és que vaig posar en risc la meva vida per anar a agafar-la . Mës endavant la Neua amb  la resta dels anys ha estat una gata sense problemes mai ha agredit a ningú, sempre la vacunació ha estat tranquila i amb una gran docilitat per part d'ella.increible .. Especialment li agradava molt amb lo boleta que era posar-se sota les mantes dels sofàs i dormir llargues estones de forma plàcida i tranquila. 
La veritat és que ara quan ha mort sembla que ens quedi un buit després de tans anys però ens consola que ha estat una gata feliç i ben cuidada , estimada per tothom... Segur que Eva ha cuidat fins al darrer moment que senti que els humans no som tan cruels o salvatges com alguns manifesten... adeu Neua dorm per sempre....

PIER PAOLO PASOLINI I MICHEL FOUCAULT , A PROPÓSITO DE MAMA ROMA


Existen dos tipos de cine el que antes con Pasolini, Bergman,Dreyer, Bertoluci, Fellini, Trufaut , Copola y otros que me olvido nos hacía reflexionar "a posteriori" y el cine actual donde las imágenes parece que ya nos dictan aquello que debemos mirar,pensar, sentir, palpar como el de Kubric,Cohen,Haneke,Sebld ,... 
Cuando uno se encuentra al cabo de los años con el cine de estos grandes directores de los años sesenta italianos, suecos,franceses, americanos parece que adquiere un papel diferente como espectador. Deja de ser un simple observador de la realidad de forma vaga,pasiva, distante y pasa a encontrarse con el papel que la reflexión , el análisis le sugieren. En estos días en el CCB se expone una muy recomendable exposicion sobre la Roma de Pasolini- Su duración larga invita al visitante a entretenerse en el cuidado montaje de la misma. Pasolini sorprendre por eso que Alberto Moravia al final de la exposición cuando Pasolini es asesinado en Ostia y se le entierra habla. Un hombre sincero,honesto,comprometido ,contrario a la violencia, sensible, coherente, vital, un poeta ...La vida de este poeta y cineasta sorprende hoy en día a causa de su tremenda actualidad ...habla de mentiras de estado, de doble moral, de política corrupta , de hipocresía de las clases burguesas, .... Por eso la hipótesis de su asesinato con la investigación que estaba realizando sobre una industria petrolera resulta muy factible y real. 
Autor que llega al cine a través de la profesión docente como profesor que realiza cada día más de una hora en autobús para trabajar en un barrio obrero marginal con chavales que se encuentran muy alejados de eso de la cultura. Pero si el compromiso político con el marxismo aunque fuese expulsado del PCI por inmoral parece que le arrastrará toda su vida también es cierto que habla con una voz clara y diáfana cuando en el Mayo del 1968 los estudiantes de izquierdas parecen reproducir el modelo burgués de hijos de papa adinerados que luchan por ideas más que por la realidad social de prostitutas, proxenetas,obreros, mendigos, borrachos--- Foucault realiza como se puede ver en la exposición un artículo donde habla del Pasolini de la inmoralidad contra el poder de la sexualidad hipócrita,represora,contra ese aborto violento y perverso, contra esa homosexualidad transgresora, contra esa prostitución de calle y de supervivencia. 
Recorrer la trayectoria de Pasolini es encontrarse con los numerosos juicios y acusaciones contra su persona, su obra, su poesía  como la que realiza a su madre hablándole de amor sin condiciones a su persona. Una de sus películas para concretar todo esto que estamos hablando es la protagonizada por Anna Magnani en Mama Roma como única actriz profesional que interviene en ella. ¿Qué representa su cine en esta modernidad ? La música clásica con su tono monótono parece que ya nos sitúa en un discurso plano, lineal que avanza con un ritmo lento y pausado. La relación edípica entre madre e hijo convierte a ambos en la complicidad de las relaciones que cualquier madre querría para su hijo. Mama Roma es la gran madona que enamora a todo el pueblo con su carácter , fuerza, y entrega por eso cuando decide abandonar la vida que llevaba protege la inocencia de su hijo y de forma endogámica le ofrece absolutamente todo. Su hijo inocente con la vida empieza a conocer el amor, el sexo, las amistades y poco a poco se reproduce la imagen de Magdalena y del hijo de María Magdalena...que lo llevará a la cruz y a la expiación de los pecados..Mama Roma se desespera porque ha intentado protegerle de ese entorno hostil donde ella no ha podido escapar nunca pero ya es demasiado tarde ni el trabajo que ella le consigue, ni el amor que ella le ofrece ni el regalo de la motocicleta servirán para que descubra que su madre es una prostituta y que la realidad no era como este la pensaba.. Por eso su redención es su entrega a la policía , su muerte y crucifixión... Pasolini nos habla de pasado, de mundo marginal, de relaciones madres e hijos  y nos lo hace con una mirada realista, dura. 

miércoles, 10 de julio de 2013

SOBRE LA DIGNIDAD A PROPÓSITO DEL BURKA
¿Qué es eso de la dignidad humana ? La dignidad, o «cualidad de digno», deriva del adjetivo latino 'digno y se traduce por «valioso». Hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad.
La dignidad se explica en buena medida por la «autonomía» propia del ser humano, como vieron ya PlatónPico della Mirandola y Kant, pues sólo el que sabe y puede gobernarse a sí mismo, según un principio racional, resulta "señor de sus acciones" y en consecuencia, al menos parcialmente, un sujeto libre; al regular su comportamiento según normas propias, según el significado etimológico de la voz griega 'auto-nomía', ya no es un mero súbdito, ya no está bajo el dictado de otro, sino que es un ciudadano. Entendemos que esa autonomía o dignidad es solo un «potencial de emancipación» respecto a las necesidades e imposiciones naturales o sociales y en la historia universal del género humano. La dignidad humana es un valor o (derecho) inviolable de la persona.
Hablamos de este tema puesto que ayer escuché una conferencia en el Ateneu Barcelonés sobre "Burka y dignidad" por la filósofa Olga Dominguez Sorribés  a propósito de su tesis sobre el Burka. Esta joven filósofa planteaba el tema desde la defensa de los Derechos Humanos como inalienables y relacionaba el tema del burka con la dignidad de la mujer y su derecho a su persona. 
Empezaré diciendo que el propio concepto de dignidad es un término difícil de etiquetar y de atribuirle un significado claro y definido. En este sentido eso de la dignidad para mi resulta extremadamente complicado de atribuirle un cierto significado. Con el tema de la prostitución o del servilismo doméstico o de cierta esclavitud en trabajos que nadie desearía hacer parece que el grado de dignidad no resulta el mismo para todos o todas. Si nadie bajase a las cloacas de una ciudad y hiciera trabajos que parece que atacan eso que consideramos dignidad las ciudades no sobrevivirían o simplemente la recogida de basuras que significa muchas cosas al respecto de eso de la dignidad o los "minijobs" que hay quien está dispuesto a trabajar bajo unas condiciones de esclavitud para sobrevivir .. trabajos antes considerados indignos como limpiabotas por ejemplo todavía siguen existiendo. En este sentido la justificación de la dignidad como valor inherente a la persona parece discutible cuando hasta el siglo XX  no se aprueban los derechos humanos. Por otro lado la inalienabilidad que deriva del latín "alienum" ajeno y se aplica a lo que puede ser sustraído atribuye esta propiedad a los derechos humanos. Pero estos derechos son propiedades de las personas que pueden disponer libremente a voluntad lo que significa que por encima de todo esta la libertad individual y no ninguna sobrevaloración de la libertad de la persona. El paradigma humanista de la declaración de los humano sigue el modelo kantiano y neoliberal fundamentado en una ética formal deontológica. 

martes, 9 de julio de 2013

EL PERDÓN .CARTAS AL PADRE JACOB


La película "Cartas al  padre Jacob" de director finlandés Klaus Härö  realizada en el 2009 donde se narra la relación entre un sacerdote y una expresidiaria indultada por el Estado está construida de forma intimista, lúcida y reflexiva . Jacob es ciego pero tiene una gran capacidad para que no se vea su ceguera. Leia al llegar a la casa del sacerdote viene llena de odio, desconfianza y rencor contra el mundo y la sociedad que la condenó y maltrato. 
La historia sencilla nos narra una relación que se establece a partir de las cartas que le envían los feligreses y devotos para pedir que interceda para poder resolver sus problemas. Las oraciones, la lectura de la biblia, la  mirada de Jacob al dirigirse como mensajero de Dios sirven como intercambio y como finalidad religiosa. Jacob en este sentido es un ciego que todo lo ve porque lo entiende y así Leia va entrando en su mundo como si estuviese ya atrapada por la bondad que parece que transmite. 
Amelia Valcárcel tiene un libro que habla como en la película de la memoria y el perdón. Caín mata a Abel , Adan desobedece a Jahveh, Pedro rompe la promesa a Jesús y lo traiciona, Judas vende por unas monedas a Jesús , y sin embargo el perdón permite superar el dolor y la culpa.¿Son los crímenes contra la humanidad algo que deberíamos perdonar ? Establecer la normalidad es una forma de reconciliarse con uno mismo, En la película Jacob enseñará esta idea a Leia que siente que nadie la ama ni la quiere y por eso no puede ni quiere perdonar a nadie.Pero tal como señala Derrida el filósofo el perdón no debería ser utilizado como un imperativo hipotético  kantiano , o sea, como respuesta a conseguir un beneficio personal posterior. El perdón no puede quedar sometido a una condicionalidad que no resulta sincera. Por eso es y resulta tan y tan difícil saber perdonar al otro. El perdón puro o incondicional no tiene ningún sentido ni finalidad incluso ni inteligibilidad. Perdonar porque si a cambio de nada pues el perdón está más allá de la propia razón y de la propia vida. La lógica del perdón no entra dentro del propio sistema social, político, personal. Por eso se entiende que Leia no quiera de ninguna manera perdonar a nadie ni lo desee , su desconfianza en los demás y en el mundo es mayor que su capacidad de perdón. El perdón pues resulta extraño porque es excepcional y pocas personas son capaces de llegar a él. Pero esta claro que perdonar no hace que el culpable o los culpables se rediman de sus hechos y actos... El perdón parece que se pueda contagiar a veces de forma colectiva pero resulta tremendamente difícil conseguirlo. ¿Hay perdón incondicional ? Un perdón que no dependa de contexto alguno ni de deuda que haya que pagar ni de una idea que hay que conseguir como la salvación eterna como dice el cristianismo. Por eso todo perdón concreto resulta condicional e hipotético porque tiene su causa y busca su fin. ¿Son los valores considerados máximos compatibles entre sí? 

Jacob retiene en el silencio de una mirada perdida este mundo sencillo de quienes piden ayuda.Unos viven de una ayuda permanente y constante, otros esporádica y ocasional , otros de una búsqueda de una salida a su desesperación. Jacob avanza con sus cartas y sus feligreses como si esperase que ellos también le perdonasen y al final ....

sábado, 6 de julio de 2013

ART I LLUITA .RETRAT DE RAMÓN PIN .

                                                 Pintura : Catalunya fosca

Ahir a la Galeria Bernet del carrer Sant Pere més Alt 74 s'inagurava l'obra de Ramón Pin , pintor, llibreter, artísta, il·lustrador, .... En la seva presentació va ser molt curiós que dues persones ell i la seva amiga llibretera parlessin de lluita i de revolta dins el franquisme. La mitjana d'edat era per sobre els 70 anys i els rostres de molt del públic assistent semblaven transpuar una mena de sentiment comú per la comunitat per la ressistència activa. La seva introducció realitzada per una amiga llibretera de feia molts anys va parlar d'una de les obres més interessants que ells dos en descubrir-la els hi serví per buscar els referents existencialistes i relativistes que en l'obra de Lewis Carrol podem trobar. En Ramón molt agraït per tots els qui erem allí va parlar d'amor a l'art i de la darrera obra seva que ha costat molt de fer amb el títol de "CAOS  EN L'ORDRE ".... una obra de vermells i negres de taques i de figures abstractes que atrapen amb la mirada.


 Destaco especialment els preus de tots els seus cuadres 474 , 323, 281, ... com si arrodonir fos una mena d'ronia que els marchants d'art només son capaços d'entendre. 


Al Ramón fa pocs anys el coneixo i les moltes coincidències amb dinstints espais han fet que el trobi un home senzill, honest, humilt, lluitador, rebel amb si mateix, però alhora amb una mirada oberta, ample, ...fa pocs anys treballavem en un espai artístic com ESPANTAOCELLS i ens presentava la seva escultura SIRIA ressisteix o AMARCORD ...  Ara com tot la vida l'enfronta a una lluita personal per guanyar una darrera batalla que jo penso que ja la té des de fa temps guanyada... En el llibre de visites signavem donant la força que ara té i sempre ha tingut.. 

jueves, 4 de julio de 2013

¿ABOLICIÓN DEL TRABAJO ? BOB BLACK


La editorial de Logroño "pepitas de calabaza" ha editado el segundo libro del anarquista Bob Black con el título : "La abolición del trabajo". Un libro publicado en el año 1985 y a mi modo de entender la realidad , muy actual. Anteriormente escribió en esta misma editorial "el anarquismo y otros estorbos para la anarquía". La lectura me ha parecido interesante pues plantea la necesidad de cambiar esta forma de vida actual donde el trabajo ha venido siendo  cada vez más  una forma de esclavitud que ha secuestrado  nuestras vidas y nos ha anulado  como personas. En esta relación que establecemos con él nos hace   un repaso histórico  para que podamos comprender como el incremento de horas y el incremento de trabajos inútiles han conseguido que el sector primario agrícola y ganadero ,hoy sea mucho menor en cuanto al número   de trabajadores a diferencia de otros sectores; como el secundario y terciario que ha aumentado de manera geométrica. Los primeros cazadores-recolectores en la Prehistoria se dedicaban no más de cuatro horas a la caza constata como dato interesante. Luego con la revolución industrial y el sistema fabril el incremento de número de horas consiguió gracias a la religión convertir el trabajo en una necesidad para garantizar el ocio. Sin embargo este ocio no deja de ser -sostiene el autor- una nueva forma de trabajo y de esta relación que establece la sociedad con el gasto del tiempo en función de un salario. ¿Qué ha conseguido el trabajo hoy en día? Por ejemplo sostiene el autor que ha  incrementado la miseria existente en el mundo y aumentado con el trabajo  el dolor y el sufrimiento. El parado que no trabaja pasa a una lista que el Estado convierte en estadística. Los que no trabajan todavía , también están parados, pero  no cuentan aunque se hable de incentivos europeos para el empleo juvenil. Todo vale para conseguir un trabajo incluso que Leticia Sabater pida a un presidente de gobierno una ayuda para su trabajo cultural realizando "El mago de Oz". Trabajar decía el nazismo hace libres por eso en las entradas de los campos de concentración se encargaban de grabar con estas palabras la máxima de todo prisionero del campo. Sin embargo ya los antiguos griegos entendían que el trabajo no debía ser entendido como derecho sino más bien como deber o obligación que quienes no tenían condición de persona como eran los esclavos o prisioneros de guerra o incluso extranjeros ,debían realizar. Hoy la autoridad defiende el trabajo como un derecho y mantiene la idea de incrementar el número de horas laborales semanales , la edad de la jubilación , y otras reformas de la ley laboral que permiten por ejemplo  que los planes directores en sectores  -por ejemplo en educación- sean la garantía del buen trabajo y del buen hacer. Black propone el juego entendido como realización de cosas como alternativa al trabajo. ¿ Por qué no dedicarse cada uno a lo que más le interesa y le gusta ? ¿Por qué no intercambiar entre nosotros de forma lúdica estos intereses? 
Resulta curioso que cite a Stuart Mill diciendo una frase como : todos los inventos destinados a ahorrar trabajo jamás ahorraran ni un minuto de trabajo" .  Nos podemos preguntar por las nuevas tecnologías que han incrementado que ahora trabajemos más en casa , en vacaciones, en fines de semana incrementando todavía más el número de horas dedicadas a gestionar la productividad. En el libro de advierte de las bajas y las muertes laborales , estadística que se silencia por parte de las autoridades para no dar una idea de que el trabajo mata y destruye la salud. Hoy la nueva ley de trabajo ha hecho incrementar el número de trabajadores que enfermos asisten al lugar de trabajo para no ser descontada una parte de su nómina a fin de mes. Se trata de aguantar horas y horas. La nueva ley con los planes de directores por ejemplo en educación criticados por pocos sindicatos ha sido apoyada por grupos de izquierdas como ERC i PSC promoviéndose el nepotismo en algunos casos , la arbitrariedad de los cargos tal como en el mismo departamento de educación se ha visto en estos últimos días con asesores que provienen del ámbito empresarial y jurídico . Todo esto significa que el trabajo lo justifica absolutamente todo por eso eslogans como "el trabajo bien hecho tiene futuro" sostenido con programas y materias como "emprededores" propone un modelo social fundamentado en la producción del capital y no la producción social. 

Lidia Falcón escribió una "historia del trabajo" para enciclopedia popular ilustrada en el año 1963 ya sostenía "el trabajo ha ocasionado más víctimas que todas las guerras , las persecuciones y las catástrofes mundiales juntas.


Y añadía "El trabajador como tal no adquiere condición de ser humano no merece respeto ni consideración por parte de aquellos a los que un nacimiento privilegiado les ha eximido de ganar día a día su sustento..." Hoy parece claramente justificado los sueldos millonarios por cargos y responsabilidades políticas y económicas como si los asalariados carecemos de responsabilidad o la nuestra resulta mucho menor. 

Sostener que nadie debería trabajar significa entender que eso del trabajo es una gran excusa para mantener la población mundial atenta y concentrada en la productividad mundial de unos pocos que mantienen su riqueza a cambio del sudor y lágrimas de otros. Comparar el trabajo con el esfuerzo hoy continua siendo un argumento en favor de una juventud que se les exige competencia y ambición para seguir con eso de la producción.  La incorporación de clases sociales más desfavorecidas o desprotegidas como discapacitados o enfermos o presidiarios a lugares de trabajo en empresas que se les llama responsables y solidarias ofrece todavía más argumentos en favor de la condición del homo laborus que existe gracias a su capacidad de trabajar. Parece que la esterilidad se encuentra en no trabajar. La relación sin embargo trabajo dinero ofrece un argumento en favor de esta necesidad que hay en ser trabajadores. Pero esto precisamente es una idea que Black destruye afirmando que el dinero causa el origen de las desigualdades por eso el Estado fabrica dinero y somete al mundo de la empresa a este mecanismo de los valores y capitales del dinero. El individuo sometido despersonalizado y desamparado queda pues sometido al poder de un Estado que como benefactor ofrece con justicia retributiva el beneplácito de casas de caridad y comedores sociales. Hablar de que uno no trabaja estigmatiza al ciudadano de improductivo por eso tantos y tantos jubilados con pensiones mínimas se encuentran hoy más que nunca escondidos en sus casas esperando la parca que les lleve con todo su entierro en seguros de vida pagado con el dinero de su salario. La economía del trabajo justifica pues una productividad que convierte el trabajo en una herramienta para el bien social del estado y del mercado. Black habla del juego como actividad alternativa al trabajo vinculado a los intereses que cada cual puede desarrollar por eso no hay tiempo ni gestión ni organización empresarial alguna. Resulta curioso que hoy en plena crisis el tema de la gestión de recursos parece que vaya a resolver absolutamente la ineficacia de un sistema que ya no puede sostenerse a si mismo. 
Por ejemplo si fuésemos una ciudadanía consciente puede que dejásemos de comprar y consumir para enriquecer los bolsillos de multinacionales que explotan a niños o a adultos en Bangladesh  como ya cantaba Georges Harrison. No fomentar un turismo de ocio que gestiona su tiempo con vacaciones para enriquecer un sistema que actualmente cree que el turismo lo justifica absolutamente todo en favor de la riqueza que aporta. 
Bob sostiene que el trabajo es una producción obligatoria que nos fuerza a dejar de ser libres y someternos a la esclavitud de los que mandan. La zanahoria permite que funcionarios y asalariados vean como han de aguantar jornadas laborales como sean sin ningún tipo de beneficio más que el salario a fin de mes. Pero no toda creación es trabajo ...trabajamos para conseguir algún producto final ajeno a nosotros llámese Estado, Empresa. ¿Cómo nos vigilan? 
El trabajo es hoy una forma de control social sea capitalista o comunista puesto que ejerce en el asalariado la absoluta sumisión a la paga de fin de mes. Las últimas huelgas se oye decir para que me quiten dinero yo no voy a hacer huelga... o yo no me lo puedo permitir ??? Todo vale por este trabajo y el dinero que nos ofrece.La disciplina del trabajo como decía Foucault ejerce un control totalitario en el lugar de vigilar,castigar, premiar, imponer, etc  . El trabajo es esa forma de disciplinar a la ciudadanía para que no sea libre plenamente. El juego -dice- es todo lo contrario porque es voluntario , gratuito , impulsivo  y ennoblece a la persona. En educación si en lugar de disciplina ofrecemos juegos como creatividad ayudamos a que los niños y niñas sean voluntarios participantes con sus oídos de nuestros intereses y nuestra manera de entender la vida. El verdadero juego  tiene reglas pero no impuestas sino autogestionadas.Un insubordinado laboral es visto como un terrorista de estado un auténtico malhechor social que merece el destierro y el exilio perpetuo. Somos lo que hacemos y eso nos convierte en seres angustiados, aburridos, ....Parece como decía Erich Fromm tener miedo a la libertad lo que sostiene este control y entrega al trabajo con sus mecanismos de idiotización como la televisión y la enseñanza. Vivimos para el trabajo y por el trabajo como si fuera una forma de realización personal. Platón , Jenofonte, Sócrates consideraban el trabajo como una fuente de problemas para poder ser ser humano y ciudadano. ¿Hay que incrementar las horas de trabajo? ¿Hay qué seguir trabajando más y más como nos dicen? 

PUBLICIDAD GRATUITA