martes, 1 de enero de 2008

LA MOSTRA DE FOTOFILOSÒFICA SURT A XTEC

Per celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia (UNESCO) es convoca la Mostra de fotofilosofia 2008. Es tracta de promocionar el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i d’altra banda, cercar noves formes de col.laboració entre els seminaris de Filosofia dels IES. L’objectiu és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia. Fins al març de 2008.

Si voleu podeu clickar dins : http://www.xtec.net/agenda/index.htm per poder accedir a la difusió que es fa de la mostra de fotografia a nivell Catalunya.

No hay comentarios:

DE CUENTOS CONTADOS PARA QUE NADIE LOS LEA

  Entré por la puerta de acceso . Encima hay un cartel enorme que señala e indica : HOSPITAL PARA TRISTEZAS INCURIABLES.  Aquí estoy -le dig...