Buscar este blog

miércoles, 3 de abril de 2013

ESTÈTICA TRANSGRESSORAAmb la pretensió de seguir investigant entre les relacions entre estètica i ètica el text de Rafael Sanchez Ferlosio en el seu llibre "La madre patria ...." que és una recopilació d'articles escrits titulat " Hacia una estética transgresora" aparegut en el diari ABC el 21 de Gener de 2001(http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-01-2001/abc/Colaboraciones/hacia-una-nueva-estetica_8521.html )presentem la idea de Transgressió i d'estètica vinculada amb la moral establerta.

Per això llegim l'article tot subratllant els elements que seria important destacar , seguidament per parelles sintetitzen les idees que han entès del text .

                       Trangressió : contra la norma o la llei establerta. 

Seguidament  ensenyem obres artístiques que es podrien considerar transgressores com poden ser l'obra exposada per Duchamp " urinari"  i  l'obra de Magritte " Això no és una pipa". 


En les dues obres l'artista i la seva estètica trenquen amb la norma establerta , en el cas del w.c de Duchamp un objecte quotidià i no considerat artístic exposat en una galeria s'acaba convertint en element artístic i estètic.  I en el cas de Magritte el que està pintat en el cuadre sembla contradir el missatge escrit que indica "això no és una pipa". 

En aquest sentit el text de Sanchez Ferlosio senyala :

"De ser cierto lo dicho, la nueva estética de la transgresión, como aquel "épater le bourgeois" de principios de siglo, trataría de turbar , sacudir, conmocionar , tal vez incluso convencer de su propia sordidez , lo establecido, mediante la estrategia , o más bien la táctica , del escándalo, al que vendría a confiar, al cabo, una misión pedagógica de remoción y de renovación moral" 

així doncs pel text hauríem d'entendre que la transgressió consisteix en  que determinats programes de televisió -doncs fa referència l'article a Tombola , mític programa de la televisió valenciana i el programa "dia a dia" de Teresa Campos -  consisteix en establir com a normal el gest de l'insult, la desqualificació de les persones , els judicis paral·lels , les opinions vulgars, les actituds de sostenir la difamació , la mentida, ... Exemples actuals els tenim en els programes de "Hombres y Mujeres" i "Salvame " o "El gato al agua" ......

En l'article doncs es genera una polèmica entorn a la idea de transgressió com aquella que sosté precisament tot el contrari doncs Sánchez Ferlosio comenta :

Se está creando una nueva categoría estética como lo trangressor o transgressivo que aparece socialmente como una virtud para atacar intencionadamente aquello que no  se accepta como establecido y respetado,Por eso el escándalo parece débil frente a la moral de las costumbres pero sin advertirse acaba siendo algo justificable y normal.
-
En aquest sentit el tema que estem desenvolupant intenta establir la idea de les relacions entre una estètica (art ) vinculat amb la pròpia existència del que som nosaltres com a "obres d'art mateixes"  -idea que Nietzsche defensarà i una determinada relació ética amb el que som i ens relaciona amb la nostra manera de ser i estar dins el món i la realitat. El projecte artístic que proposem per treballar al final del trimestre ha de vincular aquestes dues idees : l'estètica i  ètica.


                                                  video : Transgressión  

   Quines serien les no-idees que proposariem en el projecte artístic que proposem ? 
  1.  Construcció d'un esbòs com a el no-jo o la identitat perduda .(condicions, proposta , materials ) amb el disseny de la forma artística que volem utilitzar. 
  2. Oblidar-se de tota idea preconcebuda que reprodueixi l'art o imiti o copii l'art , o sigui, no modelatge, no exemplificació : Per això cal desfer-se del que ens defineix fins ara , la imatge , les idees, la mirada dels altres, .. 
  3. Inici del projecte i consensuar conjuntament amb el professor on va el projecte que implica no presentar una activitat sinó un projecte . 
  4. Treball de 1 sessió a classe per finalitzar el projecte. 

                                                   Àngels Rosés.   i poemes de Xavier Alsina   

                         Composició creativa pintura oli , poesia , paper de diari, carbó, ...


                                        Xavier Alsina . Laberints i Minotaure.

                           Pintura a l'Oli . Idea prèvia . Creació artística abans esbosos . 


                            Xavier Alsina . Imatge copiada d'un original.Imitació artística.                                         Xavier Alsina. Imatge copiada d'una fotografia real. 


En la figura  primera es veu un treball realitzat els anys 80 per una pintora reconeguda de Sant Feliu de Codines que s'inspira sobre uns poemes escrits i que utilitza una tècnica composta : carbó, oli , llàpis, paper de diari . Aquí la idea artística és totalment creativa i s'origina d'un espai de buscar l'expressió dels sentiments, emocions amb l'ajuda de les idees o conceptes expressats en la poesia. Paraula i Imatge prenen presència en una primera aproximació a la identitat. 
En la segona veiem un treball posterior d'un amateur inexpert que intenta expressar una idea-concepte que prepara prèviament en uns esborranys per donar posteriorment forma. Resulta doncs una pintura creativa inspirada en una idea que es vol expressar ; en aquest cas agafa de la mitologia clàssica el Mite del Minotaure i el fil d'Ariadna per donar forma a uns sentiments. Domina el negre i el vermell com a simbolisme del moment o etapa del pintor. Realitzada l'any 2012. 
En la tercera veiem un treball també posterior però copia d'una reproducció que es dibuixa i s'imita perquè ha originat una forta impressió. El color però es propi i personal del pintor amateur que inicia amb aquesta primera pintura el recorregut durant l'any 2012. La noia es gronxa suspesa en un arbre rodejada per altres objectes. El colors groc,verd, taronja, verd, dominen i donen alegria a la pintura. 

En la darrera trobem un treball també posterior copia d'una fotografia real realitzada al camp d'Austschitwz. La imatge distorsionada agafa amb els tons grissos i negres expressió de fredor i de buit existencial ...  


Ara queda el projecte final .........................per això està en blanc i amb la paleta dels colors preparats.Quina forma, quins colors, quin estat, quines emocions, quina creació ? 

No hay comentarios:

PUBLICIDAD GRATUITA