Buscar este blog

domingo, 24 de mayo de 2015

A propòsit de la llei mordassa !!!

                                     


Dimarts a les 8 del matí en el centre docent parlarem d'aquesta llei amb un jurísta jubilat , una estudiant simpatitzant d'Arran ,  un professor d'economia  i un grup nombrós d'estudiants de primer curs de batxillerat. 

Què en pensa la filosofia ? 


1. Què és una mordassa per la filosofia política : Hobbes i el ciutadà Leviathan
2. Vigilar i Castigar : Michel Foucault . 
3. La filosofia en una època del terror . 11 de Setembre de 2001 .
4. Giorgio Agamben. L'estat d'excepció 
1. La imatge per definir la mordassa és la d'unes tenalles que serveixen per subjectar un objecte i sostenir-lo impendint que es mogui entre elles. Si apliquem aquesta definició a la llei mordassa podem entendre que aquell que es troba subjectat entre les tenalles del poder jurídic i dels poder de l'Estat és el subjecte , o sigui,  el ciutadà o ciutadana que obeeix i compleix les lleis. 

Dins el pensament occidental un dels primers autors i pensadors que parla d'aquest necessitat de que el poder sigui producte d'una construcció rigorosa , racional , matemàtica és >Thomas Hobbes. El seu model és el Leviathan , un home artificial  , que no serà altre que la maquinària de l'Estat i el seu poder . Amb Hobbes al segle XVII s'inicial la ciència política . 
Hobbes entendrà que el Leviathan representa el poder absolut sense cap oposició  i això es fonamenta en la idea que els homes i dones (ciutadans ) desitjen per sobre de tot aquest poder i per això han sacrificat els seus drets  per la seva seguretat personal i benestar . Leviathan és un home artificial (la figura de l'Estat ) que busca el benestar de la ciutadania i que en  base a aquest el fonamenta la voluntat del poder. Per això el Leviatan és una construcció mecànica del poder . I si ens fixem en aquesta idea vinculada a homo homini lupus , Hobbes era un liberalista que creia en la equitat de la llei e igualtat de tots els homes davant la llei  però entenet que hi havia una obligatorietat de la llei com a conseqüència del la promesa del contracte amb el Leviathan. Però el que guia la convivència política és la por , i per això perquè la pau i el progres siguin possibles , és aquest cos estatal , aquest organisme viu que és l'Estat.D'aquesta manera l'Estat és una creació de l'home i les seves necessitats. I serán les lleis civils les que marcaran els limits de la llibertat de l'individuo, O sigui, la llibertat es dona quan hi ha el silenci de la llei. Cap acció es condemnable on no hi hagi una llei que expliqui com ha de ser . La llei serà qui determina el que és just i injust. Abans d'aquesta hi havia llibertat d'acció doncs no hi havia cap obligació contractual. Hi havia un dret a tot. 

2. Michel  Foucault al segle XX analitza des de la seva visió del poder i les seves formes amb una obra escrita l'any 1975 “vigilar y castigar” . I la seva aportació al tema que ens interessa és entendre que el poder no està separat del domini del saber. O sigui poder i domini formen part del mateix tandem. Però aquest pensador francès utilitza l'anàlisi del fenòmen de les pressons del segle XIX com institucions penitenciaries que estableixen els limits des de la idea de la benevolència de l'Estat que a partir d'aquest segle en comptes de tallar caps i conduir al patíbul condueix les ànimes i els pressoners a la reinserció  i la correcció de les seves consciències.  O sigui , la pressó serveix per element de repressió i control de les llibertats de la ciutdania , i a la vegada , domesticar la societat i els seus súbdits.  Aleshores el poder de l'Estat entendrà que el càstig i els delictes són formes de tornar dòcils i útils als paràsits socials a través de les seves tècniques de vigilància, de classificació social, de registres civils, per sometre  i dominar  amb disciplina la ciutadania i les persones.  Si al segle XVIII la revolució francesa havia portat les llibertats , el segle XIX construeix la disciplina per vigilar i castigar a aquells que no es deixen sotmetre a la llei de l'Estat i les seves institucions. La pressó és la ciutat morta de la vigilància i del control , Foucault en aquest sentit  vol respondre a allò que podriem anomenar origen de la ètica analitzant les formes de submissió i de poder polític dels individuos i les seves institucions . En aquest sentit per aquests autor el poder no es té sinó és una estratègia que s'exerceix , permanentment en guerra. El poder té una imatge reticular , o sigui que canvia de mans  no és piramidal . El poder és inestable  i per últim el poder i el saber s'autoimplican directament, els dos es corresponen ..  per tant amb aquest autor trobem que es denuncia como fals la imatge jurídica del poder punitiu (catigador)  segons el cual els càstigs són una forma de minvar o reprimir els delictes ) estudiant el càstig en el sentit positiu  i  també es qúestiona la relació de causalitat mecànica entre sistema econòmic i sistema punitiu.
3. A partir dels fets de l'11 de setembre de 2001  a New York  el món estableix uns nous parametres en el tema de la política dels estats i les institucions. EUA representa la garantia per occident amb les seves intervencions en les Guerres Mundials d'una certa vigilància i ordre mundial però aquest moment històric configura un nou ordre mundial insólit i excepcional .  Podem dir que s'inicia una època de terror. Com es tradueix això ? Diem això perquè podem dir que a partir d'aquells fets el concepte de sobirania i de qui té la sobirania avui al món resulta una idea clau per entendre el que ens proposem.En primer lloc com a conseqüència d'aquesta amenaça present i projectada al futur el món declara la guerra al terrorisme en nom dels pobles d'occident amb l'avantguarda dels EUA que poc a poc s'extendrà per Londres, Madrid, ....
 Declarar la guerra al terrorisme segons Derrida , un filòsof actual francés és significa que se li dóna des del moment un estatus o un estatut polític que el legitima .  O sigui , l'Estat mundial militaritza la vida quotidiana  i podriem pensar que pot restringuir les possibilitats de participació democràtica. O sigui, que avui més que mai el concepte de Terrorisme semblaria justificar qualsevol tipus d'acció legal contra l'Estat. Parlar doncs del terrorisme seria una forma d'incrementar i fomentar els terroristes i les seves estrategies , doncs , el propi concepte de terrorisme sembla no diferenciar persones, cultures, nacions, estats, pobles , ... es parla de terrorisme com si tot fos el mateix sense discriminar-ho. El terrorisme ha inundat amb imatges les televisions i els mitjans de comunicació les ments de la ciutadania mundial. Kant , filòsof del segle XVIII ja havia plantejat una comunitat universal en que tots els membres o estats tenen el dret a oferir la seva col·laboració per tot el planeta en conjunt cap a una pau perpétua o permanent com una alternativa semblant del que voldria ser l'ONU com organisme de les nacions Unides però això restà molt lluny dels veritables propòsits del pensador. Per exemple el concepte de tolerància avui és una idea que la ciència mèdica se l'ha apropiat conseguint que signifiqui un no rebuig al cos social, una adaptació no traumàtica , però com element d'assimilació social de l'individu al tot social . Derrida parla com alterntaiva al concepte de l'hospitalitat com acolliment de l'estanger , de l'estrany,  tal com Kant havia fet en el periode de la il·lustració i a diferència dels enciclopedistes posteriors amb el concepte de tolerància provinent de la religió. En aquest sentit aquest concepte de tolerància és hegemónic i imposa una determinada llei universal que no hauria de ser. O sigui la tolerància acaba sent un concepte que s'autoimposa i que estableix que en democràcia els individus estableixen els propis limits de lo social. La tolerància es practicaria com la raó del més fort en les democràcies d'avui com el cas del referendum a Irlanda per el dret dels homosexuals a poder casar-se escollit per les urnes. Amb això per acabar aquest punt volem dir que el terrorisme seria el simptoma d'un desordre  que amenaça la vida de la democràcia participativa, la legalitat i la possible serparació clara i definida entre la vida religiosa i vida laica o secular. Per protegir-nos de les amenaçes internes dels estrangers, dels diferents, dels distints, de les cultures foraneas , cal protegir el sistema i el cos social de les agressions externes. I en aquest sentit la globalització seria un altre element que disimularia la injusticia social i económica , així com política. 
                           
                            
4. Per anar acabant hi ha un autor molt actual Giorgio Agamben que en els seus llibres ha parlat del que a partir dels fets que abans esmentaven : l'estat d'excepció . Recordant el fenòmen dels totalitarismes del segle XX amb l'estalinisme i nazisme , o feixisme italià , pensem que no van ser ilegals ,Aquests règims promovien lleis com si fossin naturals (biològiques de la raça)  o lleis de la història practicant la idea del terror total per eliminar la diferència en la gent la seva individualitat i capacitat d'actuació autònoma. Per això el monopoli del poder d'aquests sistemes totalitaris que ensinistren no a les víctimes sotmeses ambl una por física sinó als perpetuadors i col·laboradors que són dominats per un pensament únic que és acrític, areflexiu, respectuós de la llei de l'Estat i l'obediència al sistema tal com havia dit Hannah Arendt .  Max Weber , polític i pensador del segle XX definia l'estat com la institució que poseeix el monopoli legítim de la violència dins el territori. I precisament aquesta és la idea del rerafons que Agamben creu quan parla de l'estat d'excepció. Aquesta voluntat dels EUA d'incondicionalitat a una llei única establerta per l'ONU no garanteix en absolut les llibertats dels ciutadans i dels propis Estats. Agamben consideraria que la politica s'acaba en la situació actual de fonamentació de les lleis des de l'Estat per garantir la seguretat anulant la propia possibilitat de vida social i rellegant la  única possibilitat de viure una vida propia dins l'individualitat aïllada de la resta de persones. Quina podria ser aquesta relació entre politica i vida personal  ?  Aquí l'autor utilitza el concepte d'estat d'excepció per parlar del que s'ha d'incloure en la vida mitjançant la justificació de l'exclussió. Finalment el que l'autor sostindrà es que les estratègies de l'Estat precisament són les que permeten aquesta condició d'excepcionalitat dels fets i fenòmens i la seva intervenció justificada amb l'ús de la llei davant la ciudania . Excepcionalitat com la dels fets de guantanamo o les pressons militars identificarien aquesta idea i ens tornen a situar en una visió del poder i la justicia lluny de les persones i propera als Estats. links de referència : 
No hay comentarios:

PUBLICIDAD GRATUITA