Buscar este blog

martes, 4 de abril de 2017

ELS NOSTRES MORTS NO ENVELLEIXEN. REFLEXIÓ ENTORN DE LA RESURECCIÓ DE LLATZER DE BETÀNIA.

s

Tinc un amic que escriu al facebook Esteve Cambell el següent : 

¿DÓNDE ESTÁ LÁZARO?

No he dado con el teólogo que me pueda aclarar una cuestión. Lázaro fue resucitado de entre los muertos por Jesucristo, Dios y Hombre. Así, pues, alcanzó la vida eterna prometida sin pasar por el Juicio Final. El problema entonces es que se convirtió en inmortal hace algo más de 2.000 años, pero no vive en el Paraíso sino que quedó en la Tierra no se sabe dónde ni haciendo qué.


Si alguien tiene información sobre su paradero que se ponga en contacto conmigo e iré a entrevistarlo. Debe tener mucho que contar..


Sembla que això pot ser motiu de debat i diàleg. La referència la trobem en l'evangeli de Joan 11,17-44.Cal dir que el cristianisme es fonamenta en el fet de la resurecció com eix vertebrador de la creença en un Jesús fill de Déu enviat pel Pare per salvar el Món. Ës doncs un dogma de fe com diu el Credo . I el testimoniatge dels deixebles entre ells Joan i LLuc i Marc i Mateu en els evangelis parlen des de Jesús resucitat . Però aquest fet és únic i Llatzer en cap cas representa cap avançament del fet de la resurecció. 

Jesús en arribar al sepulcre profundament trasbalsat davant la cova tapada amb una llosa diu : traieu la llosa! Marta la germana del difunt li diu : Uff, Senyor quina fortor ja fa quatre dies!¿No t'he dit que si tens fe veurás la intervenció de Déu? Llavors va treure la llosa .Jesús alçà els ulls enlaire i va dir : Pare gràcies perquè m'has escoltat! I havent dit això , va cridar amb veu forta : Llatzer, surt ! Va sortir el mort lligat de peus i mans amb bandes, amb la cara embolicada...i Jesús digué deslligeu-lo i deixeu-lo anar. ! 


Més endavant al mateix evangeli dirà  a Joan 12, 9 -11 : Una multitud nombrosa de jueus va saber que era allí i van acudir-hi no solament per Jesús , sinó també per a veure Llàtzer , que Ell havia desvetllat d'entre els morts. Els grans sacerdots van decidir de matar també a Llatzer , perquè per culpa seva molts s'apartaven dels jueus i creien en Jesús. 

El judaisme no creurà en la resurecció a diferència del cristianisme com una fe en la paraula del fill de l'home , Jesús .. 

Per tant sembla que Llàtzer va ser mort posteriorment . La mort cristiana no pot traspassar el límit del moment de la mort però aquest moment final no hi ha cap abandonem del tot, dóna la possibilitat de viure per sempre. Els morts no envelleixen. Es la mort en Déu per instal·lar-se en la existència per sempre. La llibertat finalitzada dins el temps darrer i dins el món per construir el moment de tot el que ha estimat i ha viscut , com excedent de l'amor i de la vida ..i es que en el moment propiament de la mort aconsegueix la vida , és com fer-se present per sempre de manera plena. 

Llatzer no resuccità sinó per morir novament però en una mort que el va conduir a la comunitat dels qui creuen en la Parusia , el retorn de Jesús definitivament. La resurrecció cristiana és una qüestió de fe, de creença en la possibilitat de la llibertat realitzada plenament al llarg de una vida entesa des de Déu i completada plenament en l'acte final de la mort i el lliurement dins la plenitud dels creients en la vida de Déu. 
El cristianisme parla de la resurecció de la carn i l'esperit , d'un sol home i una sola dona , com un tot el dia del retorn definitiu de Déu. No hi haurien zombies en el cristianisme sinó com éssers que expurguen els seus pecats i penitencies a l'infern. La resta en morir permaneixen eternament a l'espera del final .

No hay comentarios:

PUBLICIDAD GRATUITA