Buscar este blog

martes, 29 de mayo de 2018

SALOM FILL DEL PARAL·LEL DE BARCELONA

FEBRER 1999 - MAIG 2018 


Alcarà a poc a poc el meu dolor 
la bona casa en els dies de l'erm ? 
Un petit  foc que m'allunyi temences 
un llum mirat per la cansada nit. 

Ulls del fred esguarden amb fixesa , 
prims llavis diuen tots els noms de la mort
i m'empresonen en una lenta cançó.
Com obriré camins al meu retorn ? 

Passos i temps en guien a la pau, 
i crido amb antic mot el meu desig .
Però sentir només , sense comprendre, 
no em salvarà del vell furor del vent. 

ESCRIT A LA MANERA DE SALOM .. 



No hay comentarios:

LA DESHONESTIDAD INTELECTUAL , A PROPÒSITO DE LA RELACIÓN ENTRE PENSADORES Y SUS ACTOS .

  "Nadie tiene derecho a ejecutar una orden que implica una acción criminal   " Karl Jaspers en su análisis sobre la culpa y la re...