Buscar este blog

miércoles, 1 de junio de 2011

POTSER NO EM DIGUIS T'ESTIMO DIGUES QUE M'ESTIMES...

 El col·lectiu homosexual va ser menyspreat pel nazisme ...la ideologia nazi no acceptava que l'homosexualitat fos un element de l'ortodoxia . El monument a la memòria dels homosexuals a Berlin es troba davant el memorial dels jueus, en un parc tot just al davant i dins un monument que reprodueix aquestes imatgtes, 
Em pregunto si la condició d'homosexuals no va i encara ho és motiu per creure que hi ha uns patrons i models estandars i que la resta sembla que no puguin existir. En l'exposició TOPOGRAFIA DEL TERROR les imatges dels homosexuals demostren que no tots els col·lectius tenen garanties de ser dignificats de la mateixa manera. La retòrica de la humiliació que perdura encara avui oblidant determinats postulats d'esquerres llibertàries com el marxisme semblen imposar una lògica de  terror .Aquesta lògica no fa cap esment del procés de construcció que els antifeixismes van protagonitzar davant del nazisme.. La maquinaria sembla doncs justificar determinades posicions davant altres que continuen imposant postulats del liberalisme del panòptic , del control i la seguretat i de les relacions dominats davant altres lògiques de la submissió. Un homosexual queda exclòs per la seva condició i submès a les vexacions més inhumanes possibles per un motiu que continua reproduint-se any rera any.... El "ja no compte res " deixa lloc a que la història tingui avui en dia debats sobre l'experiència com a tal, reproduible i revisable però humana ...Separar el passat del present és un error greu perquè dignifica les víctimes oblidant el deure d'aquestes amb la resta de generacions.. 

No hay comentarios:

PUBLICIDAD GRATUITA