lunes, 23 de enero de 2012

VERTIGOS O CONTEMPLACIÒN DE ALGO QUE TERMINA


Esta lila se deshoja
desde mi misma cae
y oculta su antigua sombra
He de morir de cosas  así,
                  Pizarnik, A

No hay comentarios:

Avui hi ha necessitat d'explicar a Filosofia els arguments sobre l'exisltència de Déu

  Com podem explicar la idea de Déu dins la Filosofia d'avui ?  El que vull plantejar de fet també pot succeir amb altres temes com l...