Buscar este blog

domingo, 29 de diciembre de 2013

OBSERVANT ELS CODIS ...TREBALL DE CAMP

Observacions realitzades.


Dades :

Espai : Claustre

Dia : XXX

Hora: 15.30

Lloc : sala de professorat.

Observacions verbals
  1. incoherències lògiques i de sintaxi en el discurs ( contradicció conceptual)
  2. Imposició d’idees amb l’ús d’imperatius.
  3. Diàlegs aliens al tema de debat del claustre.
  4. Defensa amb un llenguatge dogmàtic ( raons absolutes)

Observacions no verbals.


a.- El to de veu ( alçar la veu : irascibilitat, agressivitat )

b.- Actituds que manifesten nerviosisme ( moviments compulsius de cames, peus, mans)
c.- Seguiment amb la mirada ( complicitat o assertivitat).

d.- Desatenció evident del discurs de l’orador ( mirar per la finestra, llegir diari, etc..)

e.- Retard en la reunió o impuntualitat.

f.- Asseveració amb el gest del discurs oral.

g.- Participació directa de membres del claustre ( quantificació).

h. Abandonament de la reunió.( parcialment o totalment).

i.- Inseguretat en el to ( timidesa ) .situació descrita i narració etnogràfica :

Sent l’hora oficial a les 15,30 el claustre s’inicia a les 15.40 . D’un claustre de professorat de 52 hi ha la presència de 46 persones. No hi ha la directora que ha signat la convocatòria del claustre.
S’excusa la seva presència per motius professionals ( està realitzant un curs sobre Pla estratègic de centres).
Distribució de l’espai : La sala té una disposició rectangular que però hi ha unes sis persones del claustre que físicament resten fora de la sala i no es veuen. Queden totalment amagats per les parets .
Veure el dibuix (*)
Inici del claustre amb riures distesos de la majoria de la gent. Hi ha 4 persones que escriuen sense aparentment escoltar el discurs de l’equip directiu. Del total de professors i professores hi ha condicions que dificulten no prendre notes i per tant només 10 membres del professorat poden tenir llibreta i bolígraf per apuntar.
Es demana prèviament un canvi en l’ordre del dia que és el següent :

  1. Lectura i aprovació , si s’escau, de l’acta del claustre anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, del projecte d’aula oberta.
  3. Aprovació , si s’escau, del protocol d’acollida d’alumnes nouvinguts.
  4. Aprovació, si s’escau, del Pla anual de centre.
  5. Informacions de comissions i tutories tècniques
  6. Torn obert de paraules.

Així el Pla d’Acollida per l’alumnat nouvingut al centre serà el segon punt per motius d’haver de marxar una de les professores interessades en el Pla.
Inicia el claustre el Coordinador Pedagògic amb un to molt tímid( veueta molt baixa) .
Hi ha dos professores que estan absents corregint en el racó de l’esquerra.
Es manifesten algunes actituds nervioses com tocar-se el cap , el cabell, o jugar amb un bolígraf amb les mans. Present aquestes manifestacions en un total de 10 persones.
En alguna de les intervencions l’equip directiu parla entre ells ( cap d’estudis, coordinador pedagògic, secretari del centre) sense escoltar a la persona del claustre que intervé.
Hi ha una professora absent del tot ( dorm amb els ulls tancats).
S’observa que hi ha unes 10 persones que no segueixen el discurs del orador doncs riuen fora del que es diu.
A les 3.55 arriben tres professors que s’incorporen.
Una professora llegeix un llibre de llengua de la seva matèria. Un membre de l’equip mira el mòbil. Hi ha riures per les intervencions i es demana definir-se clarament sobre la proposta del Pla d’Acollida.
Es demana un torn de paraules. Hi ha afirmacions sobre l’estat de la situació actual sobre aquest tema . Es parla de “cansament del professorat” de repetir-se sempre en les mateixes qüestions.
Hi ha una intervenció asseverativa del coordinador pedagògic demanant que es deixi una qüestió com aquesta en mans de la comissió pedagògica com a organisme consultiu. El tema en qüestió és : “ si en el Pla d’Acollida les proves que s’envien dels equips de primària resulten suficients o no i si el professorat del centre de primer hauria de fer una prova més de nivell que determines el grau de coneixement de la matèria.” .
Hi ha alguna intervenció amb un to agressiu ( imperativitat) i en castellà es parla de la “desconfianza en los compañeros” i es qüestiona el que s’està fent dient que “esto no debería discutirse en este lugar”.
Un membre de l’equip directiu es mossega les ungles.
El coordinador pedagògic en algun moment no escolta el debat del claustre.
S’escolten frases com “no me veo capacitada en 20 dias de seleccionar lo que tengo delante “ – es refereix a l’alumnat que ve nou al centre per primera vegada. El coordinador indica que el que està dient “ara no toca”.
Hi ha dos professors que parlen entre ells.
Hi ha cert to de desconfiança en alguna de les intervencions perquè es parla amb veu baixa després del comentari d’alguna persona. Hi ha una aprovació del Pla d’Acollida de 38 vots a favor i 12 en blanc .
A les 16 hores la gent parla més en veu baixa . El secretari demana a la votació que se li digui qui vota amb la ma alçada del grup de professorat que no es veu perquè es troba fora de la sala. Hi ha un professor que vota per tots dient el nombre de mans alçades o no.
Una professora ha marxat del claustre.
Hi ha una intervenció positiva i optimista d’un professor nouvingut al centre. La gent està asseguda per departaments o sectors( observació inicial ) .
En el segon punt del dia hi ha intervencions dogmàtiques amb un llenguatge que denota arrogància i que sembla qüestionar altres possibles intervencions.
Hi ha alguna persona que senyala que no s’escola el debat . En la votació pel Pla d’Aula Oberta hi ha 42 vots a favor, 5 vots en blanc.
Es queixa el secretari perquè no surten els vots i es repeteix la votació de nou per segona vegada. El cap d’estudis es dirigeix a la gent amb un to més dur i més irònic.
S’aprova per fi el Pla amb 44 vots a favor i 5 en blanc.
Cauen uns llibres al fons del passadís del professors que es troben fora. Ha vingut un grup d’estudiants a parlar amb un professor. Aquest marxa del claustre i torna més tard.
En algun moment el coordinador pedagògic no dóna possibilitat de diàleg. S’explica la redacció del Pla Anual de Centre des de l’equip directiu.
Hi ha dues professores noves del cicle d’animació socio-sanitària i animació cultural e integració que apunten tot el que es diu i segueixen les explicacions.
A les 16.30 es produeix un silenci absolut ( sensació de cansament).
Dos professors parlen entre ells. Sembla que el Pla Anual i el Pla d’Acollida estaven dins la xarxa local informàtica del centre i alguna professora indica amb un to irònic que sembla ser ella la única persona que no ha llegit els documents que s’havien de llegir. No hi ha ningú que tingui els documents sobre la taula. El coordinador pedagògic només els hi deixa a les persones més properes a ell un exemplar. No hi ha ningú que tingui els documents dels que es parlen.
Sembla que hi ha una postura de seguir endavant encara que s’hagi qüestionat això de no tenir espai de temps per haver fet la lectura prèvia dels documents. S’excusa l’equip directiu dient que el Pla d’Acollida si que està penjat des del dia abans al claustre , encara que no el Pla Anual de centre on hi ha tot el projecte del centre per departaments , tutories tècniques, etc.. Es parla de les millores que es podrien incorporar al Projecte però hi ha una desatenció generalitzada al que s’està dient. No sembla haver voluntat d’escoltar al professor que intervé.
S’observen mirades absents.
Una professora s’excusa de parlar “massa” i amb una barqueta de paper que ha fet i la té al dit afirma sobre la necessitat de llegir-nos el document amb més calma i tranquil·litat. El coordinador pedagògic no escolta.
Es produeix una picabaralla entre dues persones per un conflicte de material : “ hi ha departaments que menys el que els hi és material propi ho volen socialitzar tot “ – fent referència a la professora que ha qüestionat l’ús i la disposició del material dins un armari que ella sembla no tenir accés fàcilment. Hi ha un to irònic i agressiu mentre la resta de gent resta en silenci. No es resolt favorablement.
Es comenta per part d’una professora el projecte Escola Verda i amb un to molt senzill s’explica com si es fes una classe a l’alumnat els hàbits que tots hauríem de tenir : “tassa cap per avall vol dir que està lliure la tassa” ; deixar un espai a les tutories per parlar sobre els delegats verds,....
A les 17.15 marxen unes 6 persones.
S’acaba el claustre a les 15.22.


14 participants directament en el torn de paraules.

a.- Hi ha 6 persones que han alçat la veu.

2.- 5 persones que han manifestat agressivitat i irascibilitat en les seves paraules.

3.- Hi ha 7 persones que semblen manifestar conductes nervioses com moure mans, peus, tocar-se cabells compulsivament, mossegar-se les ungles, tenir un objecte que va tocant a les mans compulsivament.

4.- Observo 3 persones que tenen contradiccions en el seu discurs ( incoherències conceptuals) Per exemple “com a bibliotecària em proposo llençar tots els llibres amb més de 10 anys d’antiguitat” ) .

5.- 6 persones s’observa que tenen mirades de complicitat seguint amb la vista alguns companys o companyes després d’alguna intervenció.

6.- 18 persones mostren en algun moment signes o senyals de distracció o falta d’atenció a l’orador.

7.- Hi ha 4 persones amb un ús clarament imperatiu en el seu discurs.

8.- Podem parlar de 3 persones impuntuals .

9.- Hi ha 9 persones que intervenen unint el discurs oral i el gest .

10.- Podríem dir que hi ha un 60 % de seguiment per part del professorat del diàleg i el debat.

11.-Hi ha unes 10 persones que s’aixequen i surten del claustre en algun moment.

12.- S’observa que unes 18 persones han parlat de coses que no eren pròpies del claustre en algun moment.


13.- 5 intervencions han estat utilitzant un to força dogmàtic i 6 intervencions mostren inseguretat i timidesa en el discurs.

1 comentario:

De barro y luz dijo...

Molt bo!!! Pot ser una radiografia-acta de qualsevol claustre de qualsevol institut. Al meu, augmentaria el número de "persones mostren en algun moment signes o senyals de distracció o falta d’atenció a l’orador" :)
M'agrada quan dius: "S’acaba el claustre a les 15.22"... i va començar a les 15:40 Et va fer perdre el sentit del temps, oi? jajaj :)


Una abraçada i bon any

PUBLICIDAD GRATUITA