Buscar este blog

lunes, 24 de noviembre de 2014

UN GRAN DEBAT , UNA FORMA DE FER ÀGORA EN FILOSOFIA . HINDUISME VERS CONFUCIANISME.

Un debat a classe de filosofia per parlar sobre dues representacions que l'ésser humà té  a l'orient per simbolitzar la realitat : el confucianisme i l'hinduisme.Això significa que els grups de la classe es divideixen en dos de 4 persones per subgrup , a continuació hi ha 4 funcions delimitades i coordinades entre si . Un fa el confucianisme i l'altre l'hinduisme. Cada grup es divideix la feina en els apartats que delimiten : 

 • teoria de Univers 
 • teoria de la naturalesa humana
 • Diagnòstic 
 • Prescripció i desenvolupaments posteriors 
Cada subgrup divideix l'anàlisi i estudi del seu apartat seguint els criteris de les capacitats bàsiques en filosofia : 

 1. Conceptualitzar ( definir els conceptes mínims sobre l'apartat) 
 2. esquematitzar ( identificar l'estructura de les principals idees de l'apartat) . 
 3. resumir (exposar la relació d'aquestes idees en forma de redactat ) 
 4. coordinar aquestes funcions anteriors per oferir respostes a les possibles preguntes de l'apartat . Argumentador 

Una vegada els coordinadors de cada subapartat hagin recollit el treball escrit donen el conjunt o la suma de tot el grup a un coordinador i moderador del debat del grup que serà qui haurà de defensar davant l'altre postura (hinduisme i confucianisme ) . 


Hi ha doncs un debat entre les dues posicions amb l'intent de donar respostes a les principals qüestions del tema i veure de quina manera s'expliquen una i altre simbòlicament la realitat. HINDUISME Com a persones simbòliques intentem donar resposta a una possible explicació de la nostra realitat existent. Sanatana Darma és ordre etern , o sigui, cosmos etern, allò que continua estan viu malgrat els canvis i mutacions. 

La confluència d'un ritualisme (ritual) màgic dóna lloc a una revelació , una mena de filosofia mística dels grans mestres i de la pietat que relaciona home i divinitat.

400 milions de persones podem dir que practiquen aquesta filosofia mística. Però a diferència de religions com el cristianisme no té cap voluntat de captar a prosèlits. 


No hi ha un fundador definit però si texts sagrats , els Vedes, que té un valor de veritat ..però sempre cal entendre l'hinduisme com un saber pràctic. 


1.- Quin és el text fundacional que representa la principal filosofia hindú ? 
2.- On i quan es van escriure aquests texts ? 
3.- Què significa el terme BRAHMA   (en devanagari ब्रह्मा, Brahmā ? 
4.- En què consisteix la indagació darrera de la realitat i el principi ? 
5.- Com passem de la unitat a la multiplicitat ? 

6.- Què vol dir que la divinitat és simultàniament immanent i transcendent ? 
7.-Qui és el proïsme segons l'hinduisme ? 
8.- En què s'identifica el jo en tant que "ego" ? 
9.- què és l'atmàn ? 
10.- Què ens passa quan la nostra vida present s'acaba ? 
11.- Per què els cossos es situen en una pira funerària per ser cremats ? 
12.- Com parla el savi del karma ? 
13.- Per què serveix la informació ordinària ? 
14.- En què consisteix la teoria de d'il·lusió o maia ? 
15.- De què s'ocupen els filòsofs vedanta ? 


El confucianisme neix el mestre o Confuci que és un personatge històric nascut l'any 551 a.c i mort 479 a.c . 

Les preguntes que ens podriem fer sobre aquest pensament poden ser: 

 1. Què és el que es subratlla en els Analectes ? Explica-ho. 
 2. En què consisteix la Llei del Cel ?
 3. Quina importància té la idea del Destí en l'ètica de Confuci? 
 4. Què ès el Tao? 
 5. Qui són els savis ? 
 6. En què s'assemblen i diferencien els homes ? 
 7. Què succeix quan no existeix una cultura forta ? 
 8. Quines són les raons que expliquen  
No hay comentarios:

PUBLICIDAD GRATUITA