Buscar este blog

jueves, 28 de septiembre de 2006

La democracia com a forma defectuosa de govern de l'Estat

Quin va ser el problema de la democràcia a l'Atenes de Pèricles durant el segle V a.C ? Per què no va funcionar una forma d'organitzar la ciutadania de manera directa i més representativa ?
Està clar que la democràcia representava la possiblitat que el 25% de la població d'Atenes o d'una ciutat tingués drets i deures reconeguts socialment. Això permetia que el ciutadà veiés la oportunitat d'accedir a una condició que el fes considerat home sencer o virtuós. L'areté o virtut es democratitza perquè es consensua i s'estableix amb condicions comunes. Per això la classe noble veu un perill en la democràcia. Només sembla que la noblesa i el llinatge puguin permetre obtenir la cultura i les virtuts necessàries per autoconduir-se com a ciutadà. Els valors nobles són equiparats a estimar la fortalesa d'esperit, el coratge, la valentia, l'honor, ... i per tant només els homes preparats poden tenir autocontrol per condur-se a sí mateixos. El caràcter i el temperament condicionen la possibilitat de la bona educació. La paideia grega o educació no depén doncs de les possibilitats d'accedir o no a un espai institucionalitzat com és l'escola sinó de la persona mateixa que té qualitats que la fan educable perque té voluntat per educar-se. Per tant el problema per la democràcia resultarà ser aquest : no tothom pot saber qué ès el que és bo o dolent, o el correcte o incorrecte . ... No tothom està preparat per escoltar el mestre a l'escola. La classe baixa , despreocupada perquè no té qualitats per escoltar,ni atendre explicacions, ni memoritzar res de res .... Així s'entén que la democracia fracasi perquè no està preparada per autogovernar-se , no es pot controlar , els seus instints naturals la porten al caos i a la corrupció. Qui no es salta un semàfor si no hi ha guardia urbana ? Qui no paga hisenda si no hi ha inspecció al darrera?
Només aquells que entenen que la ciutadania no necessita càmeres de videovigilància , ni guardies de seguretat està preparat per organitzar-se com a ciutat. I desgraciadament la noblesa dels actes, dels pensaments, de l'esperit queda exclosa del món que vivim que es mou per mentires, enganys, fariseismes, hipocresies, .... per això no funciona la democràcia ni en temps de Plató ni avui en dia.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Lara Gálvez: A) explicar les idees amb les nostres paraules:

* El que ens està explicant l'artícle és que la democràcia no funciona correctament ni ara ni en els temps de Pèricles.
En els temps de Pèricles no funcionava perque la classe baixa no tenia els suficients coneixements com per poder entre i raonar el que es proposava.
A la noblesa, no li convenia que s'imposés aquest nou sistema de govern, ja que si s'imposava la classe baixa podia accedir a l'educació i la cultura.
Tampoc va funcionar perque només podia participar un 25% de la població, degut a que els que no eren considerats com a ciutadans no podien votar.
Avui dia no funciona perque existeix una hipocresia constant.
La nostra inconciència ens porta a realitzar actes incorrectes, encara que de vegades involuntàris.

Anónimo dijo...

RESUM

Quina va ser la causa del fracàs de la democràcia de Pericles al segle V?

La condició de ciutadà a Atenes, que només era atorgada a un 25% del poble, significava alguna cosa més que una simple classificació, volia dir ser considerat home sencer o virtuós. La virtut es traduïa en una igualtat comuna entre els ciutadans, i això va fer que la noblesa del moment veies la democràcia com un perill capaç d’acabar amb ella i atorgar més poder a les classes mitjanes i baixes.
Només sembla que la noblesa i el llinatge siguin capaços de proporcionar les característiques pròpies de bon ciutadà , ja que el caràcter i el temperament condicionen el fet de poder obtenir una educació, cosa que era imprescindible per poder ser un bon ciutadà.
Per tant la “paideia” no depenia de la creació de nous centres educatius, sinó de les característiques de les persones que les feien educables, perquè tenien la capacitat de ser-ho, creant així una diferenciació entre classes socials.

Així doncs, si la democràcia s’entenia com el govern dels ciutadans, la democràcia fracassà com a conseqüència d’una mala atorgació del concepte de ciutadà , a persones de classe mitjana o baixa que no eren capaces d’exercir la funció de bon ciutadà degut a la seva incapacitació per poder aprendre conceptes bàsics per al bon funcionament de la democràcia.

Anónimo dijo...

Jesús Miranda Álvarez


La democràcia a l'Atenes de Pèricles i la mala organització de ciutadania.

- Abans només un 25% de la població tenia drets i deures reconeguts socialment. I això feia a l'home sencer i virtuós.
- Es deia que la virtud la podia aconseguir tothom.Llavors la noblesa veu perill en la democràcia. Per què altres clases socials poden obtenir poder.
- Només la noblesa i el llinatge pot obtenir cultura i les virtuds necessàries que ens porten a l'autocontrol. Per que el caràcter i temperament ens ajuden a l'educació.
- La educació no la podia rebre tothom, nomé les persones que complien les característiques per se educats.
- El problema de la democràcia està en la desigualtat, i al no deixar que tothom tingui els mateixos drets i deures i puguin ser educats com a ciutadans.

Anónimo dijo...

CARMEN
La democracia no funcionaba ni en Atenas y hoy en día tampoco funciona aquí. Nos engañan y nos dejamos engañar, nos quejamos mucho pero no hacemos nada, tenemos lo que nos merecemos, solo nos interesa sobrevivir un día más, nuestra ambición es el dinero, adoramos la violencia y miramos por encima del hombro a aquel que es diferente a nosotros. Nuestros antepasados lucharon por sus ideas, sabiendo que les podían matar, y ¿nosotros? Que hoy en día lo único que tenemos libre es el pensamiento…no hacemos nada. Mientras siga esto así..así irán las cosas.

PUBLICIDAD GRATUITA